Bisschop De Korte oneens met Salvatorgroep en 'Levenseindewet'

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-10-2016 | Gewijzigd op: 19-10-2016
Bij de boekpresentatie van ‘Loslaten en Thuiskomen’ van bisschop Gerard de Korte in de Grote Kerk op het Kerkplein liet de bisschop, geïnterviewd door de journalist en KRO-reporter] Leo Fijen, zich uit over de voorgenomen ‘Levenseindewet’*
van minister Edith Schippers waar hij als bisschop tegen is.
En De Korte sprak zich ook uit over de Salvator-geloofsgemeenschap. ‘Haar liturgische diensten, waar volgens de kerk een gewijd priester in moet voorgaan, kan ik niet accepteren

* De Levenseindewet heet officieel  'VoltooidLeven'. Dat is de  positieve term voor de bedoeling om tot een levenseinde te komen.


-Boven: Emeritus kardinaal
Ad Simonis kwam verlaat binnen.
-Links boven: Auteur Leo Fijen
in gesprek met bisschop Gerard de Korte.
-Het gesprek met mgr Gerard de Korte werd
afgewisseld door intermezzo's van
Elkse ter Linde, die zich op de piano begeleidde.

 
foto's © paul kriele, 14 oktober 2016.
.
Deze geloofsgemeenschap van 500 personen is erg diaconaal en liberaal. Maar ze hebben zich verwijderd van de moederkerk,’ sprak De Korte, die probeert met hen in gesprek te blijven. ‘Ik hoop dat we daarvoor een modus vivendi vinden.’
Levenseindewet
Over de door minister Schippers voorgestelde ‘Levenseindewet’, zei De Korte: ‘Ik had gehoopt dat de minister naar de ‘Commissie Schnabel had geluisterd. Nu vormt deze wet juist een parallel met de euthanasiewet, waarover Paul Schnabel aan het kabinet een positief advies had uitgebracht. … De Korte: ' Dat is nu dus heel spannend geworden. Maar ik zie door de politieke verhoudingen deze ‘Levenseindewet’ nog niet aangenomen worden.
Het is nogal wat dat mensen uit het leven stappen als ze niet voldoen aan de euthanasiewet.
Voor Christenen is dit een brug te ver. Ik ben eigendom van Jezus Christus. Als ik uit het leven stap dan maak ik ook een weefsel met familie en vrienden kapot.
Ik zou zeggen laten we een andere weg zoeken, maar niet die naar de dood,’ aldus De Korte, die deze ontwikkeling ook ziet als het effect van de huidige structuur van de samenleving.

Het boek ‘Loslaten en thuiskomen’ bevat de ervaringen van Mgr. De Korte vanaf zijn vertrek uit Groningen en als nieuwkomer in het bisdom ’s-Hertogenbosch. Dat is in gesprekken opgetekend door de journalist Leo Fijen.
Voor De Korte had het vertellen van zijn ervaringen ook een therapeutisch effect. Maar de aanbieding aan emeritus kardinaal Ad Simonis kon niet gebeuren want die kwam pas na de pauze binnen doordat de monseigneur vast zat in het verkeer .Terug naar boven