'Elkaar vasthouden in tijd van verwarring’ zegt bisschop De Korte.

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-12-2016 | Gewijzigd op: 21-12-2016
Over enkele dagen vieren wij het Kerstfeest, de geboorte van Christus. Al voor Sinterklaas werden veel etalages met kerstspullen versierd. Maar Kerstmis is toch meer dan goud en glitter, meer dan lekker eten en cadeaus. Dit kerkelijk protest tegen die commercie rond het kerstfeest ga ik niet herhalen. Die opgeheven vinger is weinig effectief en niet zinvol voor mij als bisschop.
Bisschop
Gerard de Korte.
Mensen, ook gelovigen hebben behoefte aan gezelligheid en geborgenheid, juist in de decembermaand. Een goede maaltijd en goed gekozen cadeaus kunnen de onderlinge verbondenheid tussen mensen alleen maar dienen.
Graag nodig ik u uit om niet bij de binnenkant te blijven, maar ook te zoeken naar de binnenkant van het feest.

Kerstmis vormt het feest van Gods solidariteit en trouw. Met kerstmis zegt God: Mens, ik houd van je. Hij is dichtbij ‘Immanuel’, ofwel; God met ons.

In deze tijd verdrijven wij de duisternis met lichtjes en kaarsen. God verdrijft onze duisternis met het Licht dat Christus is. Laat dat Licht in uw leven binnen.

Veel onbehagen en boosheid kunnen dan getemperd worden.De Korte sprak ook over een tijd van onbehagen, angst en onzekerheid. Dat is voor een deel een gevolg van de westerse nieuwsvoorziening. Goed neiwus is saai nieuws. In het algemeen kan men zeggen dat  het goede fluistert en het kwade schreeuwt.
Vanuit het katholieke denken wil ik graag over de goede en rechtvaardige samenleving enkele dingen noemen. Laat de verantwoordelijke bestuurders de vragen van populisten serieus nemen, want het zijn vragen van veel brugers. Alleen verdienen die vragen een beter antwoord dan in populistische kring.

Monseigneur Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch