Carnaval ‘Stemadvies’ bisschop GerarddeKorte/ ook Amadeiro op bezoek

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-02-2017 | Gewijzigd op: 02-03-2017

Mgr De Korte heeft op carnavalsmaandag 27 februari 2017op de Parade  prins Amadeiro XXV ontvangen.
De monseigneur 
zei tegen de prins dat '... het Oeteldonkse carnaval vanwege de verbroedering en de gelijkheid in positieve zin een voorafbeelding is van de hemelse zaligheid'.

Monseigneur De Korte wees in zijn welkomstwoord ook op de titel die zijn voorganger Antoon Hurkmans ooit aan prins Amadeiro gaf: ‘Dienaar van de Vreugde’.

 

carnaval.jpg Bisschoppen en een prins met adjudant

foto © bisdom den bosch
................................................................................................
 
Ook refereerde de bisschop naar bisschop Adrianus Godschalk, die in 1881 de Bossche vastenavondviering de kop wilde indrukken. Dat was voor 'de  middenstand' aanleiding om het eeuwen oude volksfeest een heropleving te geven.

Het dorp Oeteldonk, als kopie van Den Dungen, waar Godschalk vandaan kwam werd op ludieke en persiflerende manier opgezet, met namen die verwijzen naar  Dungense situaties en personen. Godschalks plan had dus averechts gewerkt. En dat is maar goed ook', vindt zijn opvolger De Korte
.
  mgr. Gerard de Korte verpakt in een carnavalsboodschap
een stuk politiek .

.................................................. 

Bericht van 28 februari 2017 Stemadvies van bisschop Gerard de Korte

In een carnavaleske boodschap, die soepeltjes overgaat  naar een politiek- maatschappelijk praatje, geeft bisschop Gerard de Korte een soort stemadvies. Het  komt feitelijk neer op een waarschuwing aan de burgers te letten op de [nieuwe] Rattenvanger van Hamelen: ' Die pogen mensen te verleiden tot negativisme en populisme. Vanuit het katholieke denken over de rechtvaardige samenleving is dit echter een gevaarlijke ontwikkeling. Het is gevaarlijk om groepen mensen tegen elkaar uit te spelen; om met grove taal het debat te voeren; om onderdelen van onze rechtsstaat als nep te betitelen en de vrijheid van godsdienst op te heffen door de bouw van moskeeën te verbieden evenals de Koran'

'Dit jaar worden in de Vastentijd ook verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Als bisschop nodig ik u graag uit om deze verkiezingen uitermate serieus te nemen en uw geweten te volgen bij het uitbrengen van uw stem. In ons land heerst bij velen een gevoel van onbehagen. Veel mensen maken zich zorgen over hun eigen toekomst, over de medische zorg, over onze veiligheid en de toekomst van onze aarde. Helaas maken sommige politici van dit ongenoegen gebruik.'

De boodschap gaf de bisschop na een inleiding, waarin  hij  stelt carnaval –de eerste keer in Oeteldonk- op afstand te volgen. 'Ik verwacht dat u uw grenzen kent en de ander niet tot last zal zijn. Na het Carnaval begint op Aswoensdag de Veertigdagentijd. Een tijd van bezinning als voorbereiding op Pasen, het opstandingsfeest van Christus.  Als wij eerlijk in de spiegel kijken, moeten wij vaak erkennen dat ons leven erg egocentrisch is. Wie de medemens en de schepping dient, dient uiteindelijk ook de Schepper.' 

Mgr. dr. Gerard de KorteOok een 'stemadvies' van de Nederlandse bisschoppen

​De Nederlandse bisschoppen moedigen in een gezamenlijke brief iedereen aan op 15 maart aanstaande te gaan stemmen. “Stemmen is een recht en een voorrecht omdat we leven in een democratische samenleving. Maar het is ook een plicht om zodoende een bijdrage te leveren aan het algemeen welzijn. Bij verkiezingen kunnen we duidelijk maken wat we voor de mens en onze samenleving willen”, schrijven de bisschoppen.Terug naar boven