Mgr. De Korte met Pasen:

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-04-2017 | Gewijzigd op: 16-04-2017
 Bisschop Gerard de Korte begint zijn Paasboodschap met '.. dat wij door het doopsel in vriendschap verbonden zijn met Christus. Hij geeft ons uitzicht tot over de grens van dit aardse bestaan. Dat roept vragen op,' zegt De Korte.
'Er zijn er die ook deze dagen eenzaam blijven, anderen die een dode in hun familie of relatie hadden en weer anderen die met de wederopstanding geen raad weten en ook zijn er die rond lopen met een diep besef van schuld. Christus' boodschap is voor hen een geheimtaal. 

Actuele situaties van terrorisme en  economische zorgen geven hen een gevoel van onzekerheid en zorgen over de toekomst voor henzelf en voor de aarde, bijv. ook voor het milieu. Hoe valt dat te rijmen met een paasboodschap?
Onzekerheid heerst ook binnen de kerk, secularisatie heeft de kerk niet onberoerd gelaten. Ook speelt er  een inhoudelijke vervlakking binnen het christendom. Toch zijn er tekenen vanhoop.
De Geest van de opgestane Heer is werkzaam in onze wereld. Zorgen moeten ons niet demotiveren, maar stimuleren. Het glas is niet half leeg, maar half vol.

Op tal van plaatsen komen mensen bijeen rondom een geopende bijbel. Wij hebben behoefte aan dragers van het evangelie [diakonie], aan mensen met een persoonlijk doorleefd christelijk geloof.'


Met deze laatste zinsneden herhaalde  de bisschop een deel van zijn tekst uit zijn boodschap na zijn aantreden.

Tot slot
'Laten wij als vrienden van de verrezen Christus samen in vertrouwen onze weg gaan. Elkaar liefdevol dragend in geloof, hoop en liefde.'

Paasvuur op de Parade
Bij het ontsteken van het paasvuur op de Parade , zaterdag 15 april 2017 in de vooravond, wees mgr. De Korte in een korte toespraak op de duisternis die er in de wereld op meerdere plaatsen heerst. De Korte: 'We maken ons terecht zorgen om de ontwikkelingen in Noord-Korea en wat er onlangs in Egypte tegen de Koptische christenen gebeurde. Maar ook in onze stad bestaan er vormen van duisternis, zoals bijvoorbeeld degenen die het niet breed hebben, of mensen die lijden onder verdriet [zie zijn paasboodschap hier boven].'

Zie ook artikel aankondiging 'Paasvuur op de Parade' artikel dd. 6 april 2017.