Dialoog over seksuele diversiteit met bisschop De Korte

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-05-2018 | Gewijzigd op: 15-05-2018

Op 14 mei 2018 hielden, op initiatief van mgr. Gerard de Korte in de Grote kerk [Kerkplein], vertegenwoordigers van het Beraad van Kerken en het Bossche bisdom een -besloten - discussie over seksuele diversiteit.  Dit was een initiatief van de bisschop na de commotie over de weigering op Roze Zaterdag 2017 om in de Sint Jan een door het COC opgezette kerkdienst te houden. De bisschop wilde zowel binnen als buiten de kerkin een sfeer van veiligheid, openheid en oprechtheid het gesprek aan gaan over seksuele diversiteit.  
'
Die beloft was de aanleiding, maar de oorzaak is de door velen gevoelde behoefte om ervaringen te delen’, zei oud-burgemeester Ton Rombouts die de avond leidde in zijn inleiding. Hij nodigde de deelnemers uit om ‘van hart tot hart’ met elkaar in gesprek te gaan: ‘Probeer niet te overtuigen of te overreden, maar begrip te tonen.’ 

Mgr.De Korte na afloop:  De deelnemers waren hoffelijk, zochten niet de discussie, maar vertelden over wat zij zelf hebben meegemaakt.’
De bisschop benadrukte het belang van ‘fijngevoeligheid’, een woord dat ook in de catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk wordt aangehaald: ‘Laten we een wacht bij onze tong neerzetten om de ander in zijn diepste gevoelens niet te kwetsen en zo hopelijk ergens te komen'. 
‘Ik werd bijna emotioneel bij het horen van de persoonlijke ervaringen’, zei voorzitter ds. Erica Scheenstra van het Beraad van Kerken ‘s-Hertogenbosch. ‘Ik ben geraakt door de eenzaamheid die doorklinkt in de persoonlijke verhalen, ook in die van jonge mensen.’

Dominee Erica Scheenstra [l-boven], plebaan
Gertjan van Rossem [r-boven], 
Ton Rombouts en mgr. Gerar de Korte [rechts], en vertegenwoordigers van diverse organisaties
o.a. het COC en de politiek [onder].


foto 's © ramon mangold, 14 mei 2018.
   


‘Uit de gesprekken kwam vooral de wens naar voren om met elkaar in gesprek te blijven’, zei Ivo van Harmelen, voormalig programmamanager van Roze Zaterdag 2017 en medeorganisator van de dialoogbijeenkomst. ‘Toon eerst de liefde, ga in dialoog en probeer elkaar op die manier te vinden.’

De bijeenkomst vond plaats in besloten kring om een respectvolle en veilige situatie te creëren waarin de deelnemers vrijuit konden spreken. Mensen met uiteenlopende achtergrond en betrokkenheid waren op persoonlijke titel uitgenodigd. Aan de bijeenkomst namen onder anderen ook wethouder Eric Logister (Diversiteit) en plebaan Geertjan van Rossem deel. De gesprekken werden geleid door dialoogleiders van ‘s-Hertogenbosch in Dialoog’.

Deze week vinden nog twee dialoogbijeenkomsten plaats rond seksuele diversiteit:


- op woensdag 16 mei met pastores, gelovigen en (gelovige) mensen uit de LHBTi-gemeenschap over seksuele diversiteit binnen de Rooms-Katholieke Kerk;

- op donderdag 17 mei met het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores en pastoor-dekens van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch.
Terug naar boven