Kerstboodschap van bisschop Gerard de Korte

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-12-2018 | Gewijzigd op: 18-12-2018
Kerstboodschap van bisschop Gerard de Korte Kerstmis is in onze huidige cultuur vooral een gezins- en familiefeest geworden. Een feest van geborgenheid, van geschenken geven en geschenken ontvangen. Een feest van goed eten en drinken. Dat alles heeft zijn waarde, maar het heeft niet veel te maken met de christelijke inhoud van het Kerstfeest. Kern daarvan is immers dat God ons onvoorwaardelijk bemint; wij weten dat door de komst van Christus, de Immanuel, God – met ons. ‘’ 
Mgr.Gerard de Korte,
bisschop van 's-Hertogenbosch.


foto © paul kriele, 5 maart 2016.
..........................................................................
 

Wij leven in een snelle, digitale wereld vol communicatiemogelijkheden. Snelle communicatie met mensen over de hele wereld is mogelijk. Maar digitale communicatie  leidt vaak tot een verruwing van omgangsvormen. Vuilspuiterij, discriminatie en beledigingen komen langs. En er zijn genoeg zondebokken te vinden om de onvrede op af te reageren. Vaak wordt er meer op de persoon dan op de bal gespeeld.  De Korte geeft enkele voorbeelden: racistische spreekkoren, het geweld bij de intocht van Sint Nikolaas in Eindhoven sommige venijnigedebatten in de Tweede Kamer, die zich kenmerkten door  versimpeling en verharding. Steeds fellere standpunten kunnen op den duur de samenleving ontwrichten.

Als bisschop van Groningen-Leeuwarden was ik jarenlang ambassadeur van compassie. De gemeente Groningen had twaalf min of meer bekende stadsbewoners voor die taak gevraagd. Compassie als gemeenschappelijke waarde in een uitermate pluriforme stad.

Hoffelijkheid In die tijd stelde in Amsterdam wethouder Andrée van Es de waarde van hoffelijkheid[in de openbare ruimte] centraal. Het klinkt plechtig en zelfs ouderwets, maar hoffelijkheid heeft alles te maken met voorzichtigheid, respect en wellevendheid. De filosoof Emmanuel Levinas sprak over la petite bonté: de kleine goedheid. Het heeft te maken met het appèl dat uitgaat van het kwetsbare aangezicht van de ander. Grofheid en lompheid zijn besmettelijk maar vriendelijkheid is dat evenzeer. De ene glimlach roept de andere op. 

De Korte haalt hier een gedicht van Sophia den Otter aan over een dementerende ouder.

Als ik zo oud geworden ben dat ik geen mens meer herken

 en niet eens jouw naam meer weet pak dan mijn hand heel even beet

 en zeg me gedag laat me voelen dat je me mag.

 Wellicht dat ik het gevoel herken dat ik voor iemand, iemand ben. 

Het kleine goede van Levinas heeft voor een christen alles te maken met het besef dat wij door God gewild zijn.Wie een ander schendt, schendt daarmee de Schepper. Juist dat besef kan mensen aanzetten tot hoffelijkheid. Juist met het Kerstfeest vieren wij dat God zich in Christus klein en kwetsbaar heeft gemaakt. In Christus toont God zich als de nederige dienaar bij uitstek.  

Hopelijk blijft er naast kerstboom en kerststal en eten en drinken ruimte om Christus in uw leven te verwelkomen. Hem navolgen door een leven van dienstbaarheid, vergevingsgezindheid en naastenliefde. Dat zich laat vertalen  in een hoffelijke omgang met de mensen die ons gegeven zijn. 

Ik wens u en al uw dierbaren een zalig en gezegend Kerstfeest.

Mgr. Gerard de KorteTerug naar boven