Boekje met achtergronden stadsmaquette ten doop gehouden

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-11-2016 | Gewijzigd op: 29-11-2016
Maandagmorgen 28 november 2016 werd in een gastvrije Rabobank op het Kerkplein het boekje met feiten en achtergronden over de nieuwe stadsmaquette op het Kerkplein ten doop gehouden. Wethouder Huib van Olden, o.a. met de portefeuille Erfgoed, ontving van de voorzitter van de stichting Stadsmaquette ’s-Hertogenbosch Cees van Aalst het eerste exemplaar.

**Redactie  zie onderaan artikel

De initiatiefnemer Cees van Aalst, tevens de voorzitter van de stichting Stadsmaquette ’s-Hertogenbosch gaf in vogelvlucht een indruk van de voorbereidingen en de hobbels die overwonnen moesten worden om tot een bronzen maquette te komen. Ten eerste noemt de voorzitter de sponsoring, wat voor het bestuur [..] crowdfunding bleek te heten. Die actie viel aanvankelijk tegen, maar met 40 kleinere adoptanten*, zoals deze sponsoren zijn gaan heten omdat ze een pandje op de maquette hebben gesponsord dat een rode kleur kreeg, werd toch het streefbedrag voor de maquette, het populaire samengesteld boekje en de QR-code op het plein bij de maquette, bereikt. Met die in rood aangeduide pandjes is tevens een band met de financiers gelegd.

*In een speciale katern zijn alle40  adoptanten en andere financiers opgenomen.

Locatie Rabobank Kerkplein

-Links boven en boven. Spreker Cees van Aalst,
de voorzitter van de stichting Stadsmaquette 's-Hertogenbosch en boven de aanbieding
door de voorzitter aan wethouder Huib van Olden van het eerste exemplaar van de populaire samengestelde
achtergrond rond die maquette. 
-Links: De omslag van het boekje
'Stadsmaquette 's-Hertogenbosch'.
foto's © paul kriele [l.] en henk van esch, 28 november 2016.

Volgens Cees van Aalst is er expres geen lampje bij gezet om ‘..de kijkers uit te dagen er hun verhaal bij te doen. En dat verhaal bevat vaak een opmerking van iemand die iets mist, bijv. het kanaal of dat de Parade er niet op staat. Dat komt omdat de maquette het beeld geeft van de stad rond 1550, de bloeiperiode van de stad. Dat beeld is gemaakt aan de hand van de kaart van Jacob van Deventer van 1545.’
Van Aalst: ‘Het is een tijdsdocument. Dus dat verklaart veel,‘ aldus de voorzitter, die besloot met de aankondiging van de onthulling van de QR-code, die in het trottoir bij de maquette zit. Daarmee kan men via de site ’s-Hertogenbosch op de kaart naar de maquette en naar vele andere stadsbeelden en situaties uitkomen. Het is als het ware een virtuele ontdekkingsreis door de stad. De maker is onder andere Dennis Dekker die als derde spreker een toelichting op deze innovatieve en jonge tak van een historisch getinte instelling geeft.

Aan de hand van het boekje Stadsmaquette blijkt ook hoe de stad veranderd. Want,’ zegt Van Aalst : ‘Een stad is nooit af.’

Twee medewerkers van Erfgoed, links Dennis Dekker die mede de nieuwe websites heeft samengesteld en ontworpen.Officieel heet zijn functie publiciteits activiteiten digitale media. Bouw historicus Ronald
Glaudemans, ook van Erfgoed.

foto's © paul kriele, 28 november 2016. 


De volgende spreker, de bouwhistoricus Ronald Glaudemans liet merken dat Den Bosch erfgoed-minded is. Ook de gemeente die wil graag het oude Den Bosch zichtbaar maken en draagt daar ook de mogelijkheden toe bij. Dankzij dit project, waarmee we anderhalf jaar geleden bij de samenvoeging tot Erfgoed zijn gestart, komen nu ook- met behulp van een smartphone - tot nu toe onzichtbare zaken zichtbaar. Glaudemans noemt bijv. wat er zich achter de gevels en in de grond afspeelt.
De bouwhistoricus wijst bijv, naar de onbeperkte mogelijkheden, zoals de koppeling, ofwel het doorlinken van de ene naar de andere site en je GPS, die toont waar je je op dat moment bevindt .

Wethouder Huib van Olden van o.a. Erfgoed ontving een eerste exemplaar, maar niet nadat hij het innovatief en jonge karakter van de afdeling Erfgoed had onderstreept, ook al lijkt dat op een contra dictio in terminis.
Erfgoed is ontzettend actueel, wat Van Olden bevestigde met: een berichtje op facebook over de nieuwe site van Erfgoed die al de eerste dagen 100.000 bezoekers trok.

De onthulling van de QR-code bij de stadsmaquette
van Egbert Broerken op  het Kerkplein, waarmee op een smartphone via  enkele sites men de stad leert kennen,
zowel in de oude en in de eigenrijdste situaties.  
Het is een app met onbegrensde mogelijkheden.
Links de ICT-er Dennis Dekker, middenin
wethouder Huib van Olden en rechts Cees van Aalst.
Een QR-code op het Kerkplein bij
de nieuwe bronzen stadsmaquette.


foto's © paul kriele, 28 november 2016.

Tot slot richtte de wethouder zich tot de leden van de stichting en de samenstellers van het boekje [werving onkosten ,de auteurs interviewers en tekenaars] aan wie de stad voor dit cadeautje veel dank is verschuldigd.

Na afloop werd het boekje uitgereikt en ging het gezelschap naar het Kerkplein om de tegel met de QR-code te onthullen.

*Zie bericht dd. 23 november 2016: Nieuwe website van de tot Erfgoed gefuseerde diensten.  Nieuwwe website van Erfgoed

*De redactie van Satdsmaquette 's-Hertogenbosch bestaat uit Cees van Aalst beeldredactie/fotografie, Wim Hagemans eindredactie, Hans Heesbeen coördinatie katern adoptanten, Wim Stevens fotografie, Jan Wijtmans vormgeving en Koos van der Zouwe coördinatie initiatiefnemers.

Terug naar boven