Boek 'Stad van Bosch' met [3D] reconstructies van gebouwen

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-12-2016 | Gewijzigd op: 16-12-2016
Vrijdagmorgen 15 december 2016 presenteerde de medewerkers van BAM, Stadsarchief en Vestingwerken,  tegenwoordig Groot Tuighuis, het dikke boek 'De Stad van Bosch'. Daarin is hun jaren lange werk van reconstructies van tal van panden in de binnenstad vastgelegd, sommigen zijn ook met een app te bekijken. Dan krijgt men een rondgang in het interieur. 'Dat inwendige is erg interessant,' aldus eindredateur Ronald Glaudemans, 'omdat je er zelfs een nieuwe kijk van de bouw door verkrijgt,  zoals bijv. met de Sint Jan of met het Pearlepand op Markt 31-33.

Wethouder Huib van Olden memoreerde de jaren lange inzet van het team en noemde - via een speekbriefje- in zijn dankwoord zelfs de namen van alle betrokkenen !

Het hoofdstuk van Harry Boekweijt over de Sint Jan
Nieuw is uiteraard dat voortaan in elke woonhuis binnengekeken kan worden en er met een app een virtuele rondgang gemaakt kan worden door een groot aantal panden in de binnenstad.
Ook nieuw -  van een ander technisch kaliber- is de conclusie dat in de tussenfase van romaans naar laat-gotische kerk op de viering [kruispunt van schip, koor en transept] er twee torens stonden.

De redactie geeft toe dat in de tijd van Mosmans, Xavier Smits en Peeters er misvattingen bestonden. 'De opbouw en vormgeving is door de lange bouwfasering niet geheel eenvormig en consequent geweest. Dat kan leiden tot die misvattingen over de bouwgeschiedenis'.
 
Ook min of meer nieuw is dat nu de hoogte van de in1584 afgebrande middentoren geschat wordt op 96 meter en niet op 86 meter, aldus Mosmans, of 150 meter, aldus Smits. Van  die conclusie gaan de redacteuren uit van een stadsgezicht en studie van Antoon van Wijngaerde van 1545-1550.

Welkom door het hoofd Erfgoed Martin Nooijens
in het Groot Tuighuis, waar het boek  'De Stad
van Bosch [zie ook rechter foto] wordt gepresenteerd.
Op de foto staan onder meer achter de linker
sta tafel Wies van Leeuwen en rechts
ernaast prof. Hans Janssen de eerste
stadsarcheoloog. Middenin -in grijs pak -
Marc Verbeek van de uitgeverij Aldus. 
De eindredacteur Ronald Glaudemans geeft een toelichting bij het gebruik van het boek en ook een  inzage in de voorbereidingen en de werkzaamheden om tot deze vastlegging te komen.

foto's © paul kriele, 15 december 2016.

Hoofd Erfgoed Martin Nooijens stipte aan dat deze uitgave [van Uitgeverij Aldus]  gebeurde onder auspiciën van Erfgoed,  maar het is geschreven door de medewerkers van BAM, Stadsarchief en Vestingwerken. Met deze uitgave is de expositie 'Bosch experience' en 'De stad van Jeroen Bosch vereeuwigd,' aldus Nooijens, 'want eigenlijk moest de uitgave voorafgaand aan de expositie uitkomen...Het betekent dus dat met dit boek de expositie wordt  verlengd...'.
'Dan kunnen we met Kerstmis alle vrijwilligers van Ergoed ook een boek cadeau doen....'.

 -Boven: Ronald Glaudemans  toonde een
doosje met 'stereonegatieven' dat op de zolder
van De Kleine Winst werd gevonden.
Er staan afbeeldingen van bedevaarten op.. ..
Voor Van Olden
reden de tijd  van toen [stereonegatieven]
te koppelen aan de tijd van nu: met de 3D camera's

foto's © paul kriele,15 december 2016.
De wethouder Huib van Olden bekijkt via een
app met zijn laptop de foto's in het boek, waardoor er al
draaienderwijs een inkijk in dat betreffende gebouw volgt.

 

Panden tot in het inwendige te bekijken

Ronald Glaudemans gaf de aanleiding aan die uiteindelijk tot dit boek, de reconstructies en de expositie hebben  geleid. Dat was de vraag van de gemeente wat wij als Erfgoed in het Jeroen Boschjaar zouden gaan doen? 

Den Bosch heeft niet alleen deSint Jan, maar ook bestaat de stad nog als geheel uit de tijd van Jeroen Bosch. Maar dat is niet op het eerste oog zichtbaar. Met die recontructies hebben we dat nu zichtbaar gemaakt en vastgelegd door tot het inwendige van alle panden in de binnenstad door te dringen.
'Dat die middel eeuwse stad nog overeind staat zit blijbaar nog steeds niet tussen de oren van de Bosschenaren,' staat in de inleiding van het boek [pag.9].
'Dat boek is er niet voor niets,'  aldus de eindredacteur, want het is ook onze verantwoording van ons werk en hoe we tot die reconstruties zijn gekomen. En het is ook een andere benadering, want we zijn nu achter de gevels gekomen. En dat is uniek. Dus het is een nieuwe manier om met Den Bosch kennis te maken.
Voor ons betekent het ook een aanwinst want we kunnen nu zelf een gebouw nabouwen  of krijgen een nieuw, eventueel , gecorrigeerd- inzicht in de historie van de betreffende bouw [kunst].


-Onder: Een proost op het boek 'De Stad van Bosch'
vlnr: wethouder Huib van Olden, eindredacteur
Ronald Glaudemans, mede auteur /onderzoeker
JanViguurs, en het hoofd Erfgoed Martin Nooijens.
foto © paul kriele, 15 december 2016.

Wethouder Huib vanOlden kan het met mooie woorden zeggen: Erfgoed leeft en bruist. We genieten er  er van! En dat bewees de wethouder met enkele anekdoten bijv. over de tiny houses*, waarover Van Olden in de krant had gelezen. We zouden zeggen: arbeidershuisjes. In de stad staan ook dergelijke cama's!

Van Olden, die al op de kerst vooruit liep: 'We gaan genieten van dit boek, dat ziet er 3D uit..!'

Oh ja en Van Olden schrijft ook nog in de inleiding [pag. 7] : Met onze 3-dimensionale stad brengen we jong en oud op een moderne manier in verbinding met de rijke historie van  's-Hertogenbosch'.

*
Tiny Houses : zie artikel BAi: Marathon rond Tiny Houses. dd. 26 november 2016.

Terug naar boven