Urgentie van nieuw Bouwloodsmuseum onderuit gehaald

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-05-2018 | Gewijzigd op: 19-05-2018
Urgentie van nieuw Bouwloodsmuseum  onderuit gehaald
Eerst waren het de kosten die het ambitieuze bestuur -met toen nog de instemming van cultuur wethouder Huib van Olden- voor ogen had, maar nu ligt zelfs het bestuur overhoop. 

Het Brabants Dagblad van 17 mei 2018: Voorzitter Berry Bemelmans van het stichtingsbestuur stapte in oktober 2017 op vanwege verschil van inzicht over de bedrijfsvoering en over de vorm van het museum. 
Er heeft zich wel een nieuw bestuur gevormd, maar dat zit nog niet op volle kracht: Ben Vedder is voorzitter en Roland Eerden vice voorzitter. Met twee leden is het nagenoeg incompleet. Plebaan Gertjan van Rossem noemt dat diplomatiek een overgangsituatie.

Bastion Oranje: In februari 2017werden de plannen bijgestuurd voor een StJansmuseum dat in plaats van Museum De Bouwloods moest komen. Ambitieus, maar met globaal  € 4 miljoen lang niet zo kostbaar als het eerste plan dat onder meer een lift en een ondergrondse doorgang  naar de Sint bevatte.
In dat toenmalig bestuur zaten ook nog wijlen Pieter Kohnen van het kerkrbestuur,  oud museumdirecteur Jan van Laarhoven en  Eugène van Deutekom als ambtelijk secretaris en als lid Robert van Straaten. 

Bericht van 23 februari 2017  Opening van nieuw Sint Jansmuseum pas in 2020
Doordat plannen mbt de nieuwbouw en de studies en onderzoeken naar de haalbaarheid, maar ook de bouw [procedure, vergunningen,  gunning en aanbesteding aannemer e.d.] zoveel tijd in beslag nemen zal de opening van een nieuw St.Jansmuseum pas begin 2020 kunnen plaatsvinden.
Donderdagmorgen  23 februari 2017 werd aan de pers door voorzitter Bemelmans van de stichting Sint- Jansmuseum de nieuwe plannen voor een nieuw Sint Jansmuseum toegelicht. 

Impressies van het nieuwe
St. Jansmuseum gezien vanaf de Hinthamerstraat
 

Stichtingsvoorzitter Berry Bemelmans gaf met argumenten aan dat de noodzaak voor een nieuw museum dringend is: het voldoet qua inrichting en techniek niet meer. Maar ook de gastvrijheid stelt andere eisen dan toen het museum in 1989 open ging. Doel van de nieuwe plannen is uiteraard om het museum vanaf de Torenstraat toegankelijker en vernieuwend* te maken, maar zeker ook  om meer bezoekers en dus ook meer inkomsten naar de Sint Jan te trekken.

Eerst wordt de raad gevraagd op basis van de nieuwe plannen een voorbereidingskrediet van € 250. 000 beschik baar te stellen.

Wethouder Huib van Olden, die het afsluitende woord nam, zei dat de stad, ook al zou de St. Jan ooit aan de eredienst worden onttrokken -wat door de aanwezige plebaan Gert Jan van Rossem ten stelligste wordt ontkend- dat het van eminent belang voor onze samenleving is dit monument te behouden en -meer nog-dan ook een meervoudige functie te geven.Tegen die tijd heb je ook iets anders nodig dan wat er nu staat..', aldus Van Olden.
 De wethouder stipte ook nog even het -wat hij noemt -Bossche 'Rembrandt-orgel' aan dat meer aandacht verdient door er een passende verlichting bij te plaatsen. 

Het bestuur rekent op voor het eerste jaar op een bezoekersaantal van 24.000 [2018..], oplopend naar zeker 70.000 in 2027. De Sint Jan trekt so wie so al tussen de 400.000 en 600.000 bezoekers. De toegangsprijs voor het museum wordt  € 5 per bezoek betalen. 

*Verwijzingen naar personen onderaan het artikel.

Museumonderdelen Een transparant museum betekent van afstand ruimtelijk zichtbaar, maar ook inzichtelijk gelegen in de nieuw in te richten, voor het publiek steeds toegankelijke tuin [St Janskerkhof] en gebouwd op de huidige [*1989] bouwloods die dus blijft staan.
Op de kop komt een schaarlift, die vanuit de kelder de bezoekers naar 30 meter hoogte brengt van waaruit zicht is op de luchtboogbeeldjes. Tussen de bouwloods en de noorderingang wordt in de vloer, afgedekt met een glazen  plaat, een inkijk gemaakt in de grafkelders en het atelier van de glazeniers, edelsmeden, beeldhouwers, schrijnwerkers of textielrestaurateurs.
In het nieuwe museum hangen ook glas in loodramen die de verhalen over de kerk vertellen. Enkele luchtboogbeeldjes [muzikanten] maken muziek en de hertogen van Brabant vertellen tegen elkaar hun verhaal. De presentatie worden ondersteund door muziek van de Philharmonie ZuidNederland.

  Voorzitter van de stichting St.Jansmuseum Berry
Bemelmans en wethouder
Huib van Olden, die het plan in de gemeenteraad gaat verdedigen.
..................................................................... 
  Vanaf de Torenstraat krijgt het nieuwe transparante St. Jansmuseum een meer opvallende en uitnodigende aanblik. Maar ook het Sint Janskerkhof wordt open gelegd en toegankelijker gemaakt

foto's © paul kriele, 23 februari 2017.

In de  commissie olv van voorzitter Berry Bemelmans hebben ook zitting als secretaris van de stichting Sint Jansmuseum Pieter Kohnen, tevens lid van het  kerkbestuur van de Sint Jan, voormalig museumdirecteur Jan van Laarhoven  en als ambtelijk secretaris Eugène van Deutekom en als lid Roberto van Straaten, werkt een dit circa € 4 miljoen kostende project. 

 Terug naar boven