Nominatie voor bisschop Gerard de Korte als kwakzalver

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-09-2017

De vereniging tegen de Kwakzalverij heeft dit jaar  bisschop Gerard de Korte genomineerd  voor de Meester Kackadoriprijs 2017.  Dat is een prijs voor alternatieve genezers die -in feite- bedoeld is voor de  in het Bossche bisdom werkende Frank As.
Deze priester Frans As is officieel door het bisdom aangesteld als exorcist [duiveluitdrijver]. Dat is een ritueel bij mensen die door de duivel bezeten zijn geraakt. In een ceremonie met wijwater, een crucifix  en gebeden wordt deze 'kwaal' door een priester verjaagd [excorsing/ uitdrijven]. Daarom krijgt, als de jury zodanig beslist, De Korte dit jaar * het predicaat  ‘kwalzalver’.

Bisschop Hurkmans en diens
opvolger mgr. De Korte die officieel in het
Bossche bisdom  een exorcist aanstelden
.
foto's © 18 december 2006
en 5 maart 2016.


Eerder [2010] had ook  De Kortes voorganger Hurkmans de priester Marc van Rossum als exorcist aangesteld. Evenzo gebeurde dat door de toenmalige Rotterdamse bisschop Ad Simons met Kees van Breemen.

Maar er zijn ook meningen die zeggen dat deze bezetenheid voortkomt uit  psychiatrische storingen.

Er zijn dit jaar 14 genomineerden. De prijs gaat in het algemeen naar personen of instellingen die aan de verspreiding  in daad, woord  of geschrift bijdragen aan de kwakzalverij. In 2016 kreeg de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde de prijs omdat ze homeopatische diergeneeskunde steunt.  

Andere genomineerden zijn: Magazine BIT[blad voor paardenliefhebbers], dat regelmatig aandacht besteedt aan veterinaire kwakzalverij.  B&W Utrecht vanwege de gezondheidsklachten van bewoners op Lombok door zendmasten, CIRAN [Centrum voor Intgerale Revalidatie en Arbeidsactivering] door religieuze rituele bij revalidaties, het Deventerziekenhuis [DZ] en het KNOV, waarbij de Amsterdamse verloskundepraktijk Femme is aangesloten. Zij passen bij bepaalde behandelingen vormen van kwakzalverij toe.
Ook een Haarlemse boekwinkel is volgens  de vereniging verdacht doordat zij nogal ruimschoots speciaal op esoterie en alternatieve geneeswijzen boeken in de collectie heeft.

De Vereniging tegen de Kwakzalverij registreert steeds meer meldingen van resp.  reacties over kwakzalverij binnen te  krijgen. Op zaterdag 7 oktober 2017 maakt de Vereniging de prijs bekend.  De ’gelauwerde’ mag dan een kort apologie uitspreken.Terug naar boven