Allerzielen: Bisschop draagt in Orthen de mis op/Herdenking in Empel

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-10-2018 | Gewijzigd op: 01-11-2018
Op Allerzielen, vrijdag 2 november 2018 /10.00 uur zal bisschop Gerard de Korte in de kapel van de begraafplaats Orthen de mis opdragen ter nagedachtenris aan de overledenen gelovigen en overleden clerici en medwerkers van het bisdom.
Na de mis betreedt de bisschop de crypte om er de graven te zegenen. Daar zijn de meeste Bossche bisschoppen begraven.

Sint Jan
Maar ook op deze dag zal mgr. De Korte al om 8.30 uur, zoals gebruikelijk, de eucharistieviering in de St Jan doen. Plebaan Gertjan van Rossem doet dat om 12.30 uur en om 19.00 uur.

Herdenking in Empel
In Empel wordt  op vrijdagavond 2 november op de parochiebegraafplaats een herdenking voor de overleden dierbaren gehouden. Na de eucharistieviering van 19.00 uur trekt er vanaf 19.45 uur  vanaf het kerkplein een processie naar de verlichte begraafplaats. Daar kunnen wensen in de  herinneringsboom gehangen worden en eventueel kaarsjes worden opgestoken.

Kapel  Begraafplaats 

In de kapel van de begraafplaats Orthen is een orgel geplaatst. Het 379 pijpen tellende orgel komt van de Theresiakerk in Eindhoven die intussen is gesloten. Het Verschuerenorgel dateert van 1962 en wordt zaterdag 3 november 2018 tijdens de première van de herdenkingsbijeenkomst  'Zielen in Gedachten' voor het eerst bespeeld.
De plaatsing werd mede mogelijk gemaakt door Ronald Kramer van de begrafenisonderneming Klopper Kramer. Ronald geeft aan het orgel de naam van zijn vader Jan Kramer, die van 1949-1991 tal van begrafenissen heeft verzorgd.


  Begraafplaats Orthen met kapel.

foto © paul kriele, 9 apri l1995.
Mgr. Gerard de Korte draagt op Allerzielen
in de kapel op begraafplaats Orthen de mis op.