Opzet City Marketing, voortgezet als 'Bosch Partners', verloopt traag

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-09-2020 | Gewijzigd op: 24-09-2020
Opzet City Marketing, voortgezet als Bosch Partners*, verloopt traag.

De opzet voor een City marketing , een promotie van de stad ’s-Hertogenbosch, verloopt op zijn minst traag**. Jaren geleden in gang gezet** is er nog niets in zicht. Van ‘dynamiek’, al wordt dat begrip steeds in een recente brief van B&W [dd. 20 augustus 2020] herhaald. ‘Er zijn besprekingen gaande met de partners*. Daar legt B&W haar nadruk steeds op in haar antwoord op vragen van de VVD-raadslid Eva Eigenhuijsen***, maar dat is ook alles.
Na acht jaar weinig zeggend antwoord
De antwoordbrief van B&W op haar vragen [‘stand van zaken?’ en ‘is er concreet iets te melden?’],  is ook weinig zeggend. Deze slotzin klinkt- na twee jaar- in ieder geval mooi: ‘De partners hebben zich gefocust op een organisatieopzet, passend bij de Bossche context, waarbij ook de belangen/de [potentiële] rol van partners en hun verantwoordelijkheden in beeld zijn gebracht.’ Over dat ‘concrete..’ besluit B&W met: ‘Zodra we met de Bossche partners de gewenste dynamiek concreet vervat hebben in een wijze van samenwerking, volgt aan de raad informatie.’

*De partners zijn naast de gemeente, de Kring Vrienden onder aanvoering van Jo Timmermans met in zijn kielzog Yvonne Moerman, AVANS, BIM, Design Museum, Hartje ’s-Hertogenbosch, ondernemersclub Hermes, Hoteloverleg, Het Noordbrabants Museum, Huis73 [v/h Bieb een Muzerije], JADS, JBAC, koninklijke Horeca, Libéma, Rabobank, Spark Campus, Stichting Gastvrij ’s-Hertogenbosch, Theaterfestival Boulevard, Verkadefabriek, Visit Brabant, VNO/NCW en de op zijn gat liggende VVV.’ [We missen hier een tijdelijk stilgelegd TheateradParade en de Oeteldonksche Club].

B&W schrijft over deze partners: 'Zij hebben met de Bossche Zomer gezorgd voor dynamiek en een verrassende aanpak. ’

**Zie ook bericht dd. 5 september 2012:  'City Marketing 2013 in teken van Cultuur'
***En bericht dd. 3 november 2018  Eindelijk opstand tegen trage besluitvorming /aanpak van City Marketing