De Moriaan de nieuwe Bossche VVV

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-11-2020 | Gewijzigd op: 27-11-2020
De Moriaan de nieuwe Bossche VVV. Koetshuis museum dient tijdelijk als noodloket .
foto's ©paul kriele, 26 november 2020

Het pand de Moriaan op de Markt is door de partners van City Marketing unaniem uitgeroepen tot nieuwe kantoor voor de Bossche VVV* . Dat bleek uit een stemming op de begin november gehouden bijeenkomst. Met twee tegenstemmers te weten Yvonne Moerman van ’De Kring’ met in haar kielzog Jo Timmermans. ‘De Kring’, die toch al niet uitblinkt in een Bossche coöperatieve houding, wordt ook verweten dat zij bezoekers aan haar infobalies selectief alleen over haar eigen activiteiten en objecten informeert. Daarmee viel zij als toekomstig partner van die nieuwe Bossche VVV al buiten boord.

Pand  Moriaan als nieuw Bosch informatieloket
Aanvankelijk kwamen nog twee pandjes in de Visstraat in aanmerking voor een VVV-kantoor. Het Turkse goudwinkeltje naast Royal en het leegstaand, met wisselende bestemmingen, hoekpand met de Karrenstraat. Maar toen KLM op 7 oktober j.l. de Moriaan promoveerde tot haar 101ste KLM huisje ging de gemeente en andere partijen voor de Moriaan overstag. Bericht van 7 oktober 2020:   KLM huisjes 

In de tussentijd dat de Moriaan wordt leeg gepeld en opnieuw ingericht gaat het koetshuis van Het Noordbrabants Museum tijdelijk dienen als VVV kantoor. Voor de bezetting wordt momenteel in een open sollicitatieprocedure een ‘Projectleider City Marketing en Toerisme’ geworven. Onder deze nieuwe functionaris komen de huidige vrijwilligers van het huidige VVV- kantoor, dat per 1 januari 2021 stopt, in aanmerking. Ze dienen wel nog een selectieprocedure te doorlopen.

Ende VVV-kantoor zie bericht dd. 22 juli 2020 VVV kantoor in de Moriaan stopt per 1-1-2021

*Partners City Marketing.
Tot die partners behoren instanties die er in stad toe doen: Ans Buijs voorzitter van de Blauwe Engelen, Horeca afdeling Den Bosch[Bernard Kuenen], het Bossche Hotelwezen [Karin Rademaker], Het Noordbrabants Museum[ Charles de Mooij], de Verkadefabriek [Jan van der Putten], Centrum Management, SOCH [Stichting Ondernemers Centrum ’s-Hertogenbosch, Hartje ’s-Hertogenbosch [voorzitter Ton Kranenburg en Yvonne Moerman [voorzitter van ’De Kring’] met in haar kielzog [ongevraagd] Jo Timmermans.

Brief aan de steakholders
In een brief dd. 27112020 heeft Nathalie Dielissen van City Marketing de invoering van een online bezoekersloket  bekend gemaakt:  www.visit denbosch.nl 
Nathalie is van City Marketing en Hilda Terlouw,  ook medewerkster van City Markering gaat als coordinerend hoofd parallel daaraan het nieuwe informatieloket , zoals de gemeente het nieuwe Bossche VVV-kantoor noemt, aansturen en operationeel maken.  
Dielissen schrijft  verder; 'Het pand wordt in de eerste maanden van 2021 aangepast aan de eisen van de huidige tijd (toegankelijkheid, inrichting en uitstraling). Een tijdelijk informatieloket zal vanaf 19 december 2020 worden ingericht in het voormalige Koetshuis op het voorplein van Het Noordbrabants Museum. Na de gedane aanpassingen keert het informatieloket weer terug naar het oude vertrouwde pand aan de Markt 77. 
zie ook www.visitdenbosch.nl 
 

Terug naar boven