City marketing na 9 jaar eindelijk in beeld

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-04-2021 | Gewijzigd op: 06-04-2021
City marketing na 9 jaar als streefproject eindelijk in beeld

Het heeft lang geduurd dat gedoe rond City Marketing in Den Bosch. Waarom? Omdat de gemeente die stadspromotie, van wat nu heet binnenstadsmarketing, steeds ambtelijk oppakte, terwijl er steden zijn die het op een zakelijk, meer doortastende manier hebben aangepakt.
Aanvankelijk op Cultuur [september 2012: ‘Citymarketing in teken van Cultuur’/’themajaren’] gericht, toen weer op evenementen [oktober 2016], bleef het maar niet van de grond komen. Daarvoor was het al begonnen met de aanstelling van AmBoschadeurs [november2013].

Na al die warrigheid verschijnt er nu een Raadsinformatiebrief onder de titel ‘Update Den Bosch Partners en Binnenstadsmanagement’ waarin de gemeente zich op de borst klopt en in haar overzicht teruggaat tot juni 2019 [nav een consultatieronde door de gemeente en daarop een gesprek met de stakeholders* [februari 2020] over de haalbaarheid van organisatorische en inhoudelijke contouren van het op te richten Den Bosch Partners** als voorbereidingsgroep. Er was intussen al een kwartiermaker op uit gestuurd...

Ter onderscheid: *Stakeholders zijn afgevaardigden uit het onderwijs, ondernemers [horeca en Hartje Den Bosch en ook VNO en NCW], directeuren vanuit de Culturele instellingen zoals musea en theaters.
**Den Bosch Partners [DBP] onder die noemer vallen de dragers van City Marketing, voortaan Binnenstadsmarketing. Die partners komen uit de Bossche verenigingen en instanties die er toe doen zoals Horeca afdeling Den Bosch, Hartje Den Bosch, Blb, Ambulante Handel, Hoteloverleg en afgevaardigden van culturele instellingen. Geen Kring Vrienden, noch de Blauwe Engelen. Maar er bestaat nog ruimte dat die en anderen later kunnen aanschuiven.
In aanlopende gesprekken moest een voorbereidingsgroep alvast zich buigen over aspecten van organisatie, missie, manier van samenwerken, positionering van de stad en niet te vergeten financiën…
Opmerking
Er staat nog wel opgemerkt dat de private partners[ bijv. het citymanagement] gaan samenwerken, waardoor er een stichtingsvorm ontstaat die met de nieuwe binnenstadsmanager aan de slag gaat. De Binnenstadsmanager legt verantwoording af aan de stichting.

De gemeente houdt zich [voorlopig] op afstand [..]. Zij heeft slechts een, -in een dienstverleningsovereenkomst vastgelegde, financiële relatie [subsidie en dienstverlening] met de stichting i.o. Dus geen startbedrag***. Daarna staat er expliciet: ‘De gemeente is als enige regisseur achterhaald’, maar.. even later ‘soms is de gemeente weer regisseur en soms voorwaarden scheppend’. Dus steeds een vinger in de pap houden... En wat juist die financiën betreft: Ondernemers en Vastgoed [-partijen] zullen een flinke bijdrage leveren’, voortkomend zo blijkt verder: uit een te verhogen Ondernemersfonds’, [waarin de Spoorzone ook wordt vertegenwoordigd...].

Het stuk [met als kop ‘Inleiding’] eindigt met de taak van Den Bosch Partners [als groeimodel] over taken, oplopende begroting en overblijvende city marketingtaken die bij de gemeente blijven liggen. Het lijkt allemaal op ‘een stap vooruit’, maar hoewel er tot slot over één organisatie bij het [huidige] centrummanagement’ wordt gesproken, is er nog steeds geen City Marketing nog Binnenstadsmarketing.

***Toentertijd eerst vier ton, waarvan al de helft bleek afgesnoept..

Terug naar boven