Koepel van vastgoedeigenaren opgericht: de BIZ

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-12-2022 | Gewijzigd op: 21-12-2022
Koepel van vastgoedeigenaren opgericht: de BIZ
Het had een lange aanloop maar in de aanpak naar een betere binnenstad en de ondernemers meer en intensiever met elkaar te doen verbinden is na de benoeming van een zakelijk en een uitvoerend stadsmanager de stap gezet naar een BIZ Vastgoed voor de binnenstad. BIZ betekent Bedrijven Investerings Zone , is een overkoepelend orgaan van vastgoedeigenaren. Dat beoogt te komen tot een betere samenwerking om een betere en aantrekkelijker binnenstad te verkrijgen.
De BIZ gaat samen met de gemeente en Den Bosch partners investeren in die binnenstad. In een op te richten 'fonds’ storten de vastgoedeigenaren € 1,5 miljoen en de gemeente verdubbelt dat bedrag. Het geld is bestemd voor verbeteringen en voor de onderlinge samenwerking. De plannen moeten nog uitgewerkt en vervolmaakt worden. Maar ze raken de opbouw en variëteit van het winkelarsenaal, de aankleding van de binnenstad [groen en sfeergebieden en parkeerfaciliteiten] en het tegengaan van leegstand. Dat alles in samenwerking met Den Bosch Partners*, de horeca, culturele sector en de ondernemers.

Bericht van 11 juni 2021:  Den Bosch Partners* gaat van start
De kogel is door de kerk. Er is jaren over gedaan en had aanvankelijk de kop City Marketing. Uit de discussies [over hoe en door wie?]  [heropgepakte] plannen /organisatie en invulling van functies bij de gemeente is nu een van de gemeente los staande stichting/organisatie van start gegaan.
Het bericht van de gemeente meldt : De promotie van ’s-Hertogenbosch en Binnenstadsmanagement [voorheen Centrum Management] gaan verder onder de noemer ‘Den Bosch Partners/Citymarketing en Binnenstadmanagement.’ Het doel van deze stichting is de stad beter op de kaart te zetten door ze sociaal, economisch en cultureel sterker te maken.
Uiteindelijk doel van de nieuwe stichting is natuurlijk meer bezoekers naar de stad lokken en het aantal bestedingen en overnachtingen te doen groeien. Ook richt de promotie en aanpak zich op ondernemingen en dat er meer studenten naar de stad komen.
Het begrip Binnenstadsmanagement duidt op het creëren van een goed product zetten en Citymarketing duidt op de promotie die daar bij hoort.

*De partners, die voortkomen uit het huidige Citymarketing en het Centrum Management en deze nieuwe stichting financieren zijn: Hartje ’s-Hertogenbosch, Koninklijke Horeca Nederland, Vereniging van Eigenaren Centrum [VVE] en Directeurenoverleg Culturele Instellingen ’s-Hertogenbosch [DOCIS]. Den Bosch Partners neemt de plaats in die door de opheffing van de Bossche VVV [ in de Moriaan] vrijkwam.

Financiering
De gemeente  wil voor  de subsidie  voor citymarketing  jaarlijks doen groeien van € 600.000 [2022] naar € 750.000 [2026]. 
En voor het Binnenstadsmanagement staat een jaarlijkse subsidie gepland van € 125.000 .De stichting Ondernemersfonds [ondernemers en vastgoedpartijen] stellen eenzelfde bedrag ter beschikking. Uiteindelijk zal de financiële inbreng van  de 'Partners' oplopen  tot jaarlijks € 475.000.

Op 13 juli 2021 zal de gemeenteraad zich over dit plan uitspreken en of zij de stichting financieel wil ondersteunen.


Bericht van 5 april 2021: City marketing na 9 jaar als streefproject eindelijk in beeld

Het heeft lang geduurd dat gedoe rond City Marketing in Den Bosch. Waarom? Omdat de gemeente die stadspromotie, van wat nu heet binnenstadsmarketing, steeds ambtelijk oppakte, terwijl er steden zijn die het op een zakelijk, meer doortastende manier hebben aangepakt.
Aanvankelijk op Cultuur [september 2012: ‘Citymarketing in teken van Cultuur’/’themajaren’] gericht, toen weer op evenementen [oktober 2016], bleef het maar niet van de grond komen. Daarvoor was het al begonnen met de aanstelling van AmBoschadeurs [november2013].

Na al die warrigheid verschijnt er nu een Raadsinformatiebrief onder de titel ‘Update Den Bosch Partners en Binnenstadsmanagement’ waarin de gemeente zich op de borst klopt en in haar overzicht teruggaat tot juni 2019 [nav een consultatieronde door de gemeente en daarop een gesprek met de stakeholders* [februari 2020] over de haalbaarheid van organisatorische en inhoudelijke contouren van het op te richten Den Bosch Partners** als voorbereidingsgroep. Er was intussen al een kwartiermaker op uit gestuurd...

Ter onderscheid: *Stakeholders zijn afgevaardigden uit het onderwijs, ondernemers [horeca en Hartje Den Bosch en ook VNO en NCW], directeuren vanuit de Culturele instellingen zoals musea en theaters.
**Den Bosch Partners [DBP] onder die noemer vallen de dragers van City Marketing, voortaan Binnenstadsmarketing. Die partners komen uit de Bossche verenigingen en instanties die er toe doen zoals Horeca afdeling Den Bosch, Hartje Den Bosch, Blb, Ambulante Handel, Hoteloverleg en afgevaardigden van culturele instellingen. Geen Kring Vrienden, noch de Blauwe Engelen. Maar er bestaat nog ruimte dat die en anderen later kunnen aanschuiven.
In aanlopende gesprekken moest een voorbereidingsgroep alvast zich buigen over aspecten van organisatie, missie, manier van samenwerken, positionering van de stad en niet te vergeten financiën…
Opmerking
Er staat nog wel opgemerkt dat de private partners[ bijv. het citymanagement] gaan samenwerken, waardoor er een stichtingsvorm ontstaat die met de nieuwe binnenstadsmanager aan de slag gaat. De Binnenstadsmanager legt verantwoording af aan de stichting.

De gemeente houdt zich [voorlopig] op afstand [..]. Zij heeft slechts een, -in een dienstverleningsovereenkomst vastgelegde, financiële relatie [subsidie en dienstverlening] met de stichting i.o. Dus geen startbedrag***. Daarna staat er expliciet: ‘De gemeente is als enige regisseur achterhaald’, maar.. even later ‘soms is de gemeente weer regisseur en soms voorwaarden scheppend’. Dus steeds een vinger in de pap houden... En wat juist die financiën betreft: Ondernemers en Vastgoed [-partijen] zullen een flinke bijdrage leveren’, voortkomend zo blijkt verder: uit een te verhogen Ondernemersfonds’, [waarin de Spoorzone ook wordt vertegenwoordigd...].

Het stuk [met als kop ‘Inleiding’] eindigt met de taak van Den Bosch Partners [als groeimodel] over taken, oplopende begroting en overblijvende city marketingtaken die bij de gemeente blijven liggen. Het lijkt allemaal op ‘een stap vooruit’, maar hoewel er tot slot over één organisatie bij het [huidige] centrummanagement’ wordt gesproken, is er nog steeds geen City Marketing nog Binnenstadsmarketing.

***Toentertijd eerst vier ton, waarvan al de helft bleek afgesnoept..

Terug naar boven