Kick-off van Bossche Waterweek op ’Ouwe Dirk'

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-05-2017 | Gewijzigd op: 12-05-2017

Woensdagmiddag 10 mei 2107 voeren  een dertigtal ondernemers en initiatiefnemers van de Bossche Water Week mee op de Ouwe Dirk.  Daar werd door de organisatie  een toelichting gegeven op de opzet de programmering en -tot slot –na en borrel en een hapje – de financiering.

 De doelstelling van dit nieuwe combi-evenement [14 t/m 17 september 2017] is een bundeling van bestaande evenementen, een uitbreiding van de evenementendagen en een verjonging van de bezoekers.  De initiatiefnemers zijn Wim van der Steen, voorzitter van Maritiem en Danny Snijders  voorzitter van de Stichting Bossche Waterweek, die voor die opzet verbindingen leggen met de horeca, onderwijs, winkeliersverenigingen en andere organisaties.

De ondernemers werd aan het slot van de boottocht over de Dommel en de Ertveldplas gevraagd een partnerovereenkomst te sluiten door bijv. te participeren in een van de programma-onderdelen of in de  promotie [affiches/advertenties]. 

Wim van der Steen[l]
voorzitter van Maritiem
en rechts Danny Snijders, voorzitter van De Bossche Water Week.Links Kristi Pol van DOK073


foto  © paul kriele, 10 mei 2017.
...............................................................

Het programma omvat een zestigtal onderdelen en dat kan door een bundeling versterkt worden. Die onderdelen zijn ingekaderd in vier kwadranten:  kennis en wetenschap, sport en leisure.

Kristi Pol van DOK073 ‘Wij  organiseren niet, wij bundelen bestaande organisaties en faciliteren en werken aan sponsoring via een partnerovereenkomst’. Maar sommige evenementen  kunnen beter of anders. Neem Maritiem. Dat  is bij wijze van spreken voor  een wat ouder publiek. Maar dat kan verbreed worden naar de jeugd door op die generatie afgestemde activiteiten op te zetten, eventueel met het onderwijs. Voorzitter Wim van der Steen denkt aan een tekenwedstrijd van noten, ie later daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Maar ook aan een drive-inn bioscoop en  een transferium  bij de Ertveldplas en een watermetrolijn aar attracties in de stad.

Het gaat er ook om, aldus Van der Steen, om de kansen op en met  water te benutten en uit te breiden.

 Het gaat de stichting niet alleen om evenementen,  maar zij wil ook de inzet van water in de stad als een unique selling point stimuleren. Ook staat er: het enthousiasmeren van jongeren voor water in de stad een haar geschiedenis en de cohesie vergroten door een verbindende event strategie. 

-Links: De ondernemers tijdens  de kick off van De Bossche Water Week op de 'Ouwe Dirk' van Rederij Wolthuis.
-Onder: Enkele sheets van de presentatie.
-Links onder de vier kwadranten:
Sport en Leisure en Kennis en Wetenschap. 
-Hieronder : Water als weefdraad
 

foto 's © paul kriele,  10 mei 2107.

Het bestuur heeft met de presentatie van een bidbook al de instemming  verkregen van het stadsbestuur. Hier gaat ook een economisch aspect spelen door de samenwerking met de horeca.  Die graag ziet dat toeristen langer in de stad blijven hangen of zelfs overnachten. Daarom is er een overdaad aan programmering zodat bezoekers langer vast gehouden worden.
De eerste drie jaar komt er nog subside van de gemeente, maar daarna moet 'de Waterweek' zelf de broek ophouden.

In haar ambitie voorziet de stichting al een negendaags evenement met 100.000 bezoekers in 2018.Terug naar boven