Stichting Bossche Waterweek opgeheven

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-06-2018 | Gewijzigd op: 06-06-2018
De stichting Bossche Waterweek is opgeheven. De verwachtingen waren te hoog gespannen en de editie van september 2017 viel letterlijk in het water. Daardoor is er een tekort ontstaan van 
€ 40.000. De bedoeling van de Bossche Waterweek was om zoveel mogelijk aan het water gerelateerde evenementen onder één paraplu te doen opzetten/voortzetten, waardoor de stad als waterstad verder  gepromoot kon worden.
De stichting werkte samen met De Krinh Vrienden  van 's-Hertogenbosch, Waterschap Aa en Maas,  Jazz in Duketown en Hoteloverleg 's-Hertogenbosch.


Bericht van 23 november 2017 BVP stelt vragen over tekorten stchting Waterweek


De gemeente zegt per brief [dd.21-11-2017] aan de BVP, die op 18 september 2017 raadsvragen over de Bossche Waterweek stelde: dat die stichting met een tekort zit van € 40.000 doordat de te verwachte sponsorinkomsten niet zijn waargemaakt. Dat bestuur werkt met een afwikkeling naar de schuldeisers die zij een betaling van gemaakte kosten van 30% voorstelt. 
Maar de gemeente zal niets gaan financieren. Maar zij zal de stichting volgend jaar wel ondersteunen op voorwaarde dat het bestuur verbreed en versterkt wordt.

De gemeente brief: 'Oorzaken van het grote tekort zijn het slechte weer en een te groots aangepakt programma. De gemeente geeft geen antwoord op vragen over -volgens de BVP- te hoge uurlonen van de projectleiding als voor de communicatie/pr.
Vervolg brief gemeente: 'Het past niet dat wij daar een oordeel over vellen'. Ook is er door de gemeente niet op aangedrongen dat de stichting bij het opstellen van de begroting eerst expertise zou moeten opdoen bij andere stichtingen.
'Daar was geen reden toe, omdat de nieuwe stichting voortkomt uit bestaande evenementen. De deelnemende eventpartners blijven verantwoordelijk voor de organisatie [bijv. inzet vrijwilligers en de financiering].