'Toekomstbestendig maken van winkelcentrum Boschveld'

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-05-2017 | Gewijzigd op: 24-05-2017
In antwoord op vragen van D66 meldt de gemeente [brief dd. 127 mei 2017] dat  er echt iets aan het winkelcentrum Boschveld gedaan moet worden. Maar er is sprake van uiteenlopende winkeleigenaren: zo zijn er zeven winkelverenigingen. Dat maakt een gezamenlijke aanpak complex,  zeggen B&W. De gemeente is eigenaar van acht winkepanden, die  in beheer zijn bij de BIM. Op die manier krijgt de gemeente meer  invloed op het gebied.

De nieuwe aanpak die de gemeente voor staat is het centrum toekomstbestendig te maken...

Winkelcentrum  Boschveld langszij de
Copernicuslaan [l.] en aan de Christiaan Huygensweg.


foto's © paul kriele, 1 juli 2014  en 22 mei 2017.


Toekomstbestendig maken
Dat houdt in dat onder leiding van een  projectleider, in overleg  gaat met  bewoners, wijkraad en en winkeleigenaren, naar een verbeterplan gestreefd wordt. Met name wordt gelet hoe de verdeling van branches valt te verbeteren. 
Op dit moment wordt vanuit de werkgroep [die ook streeft naar handhaving mbt het Van Coehoordplein en denkt aan fysieke maatregelen] e.e. a. per categorie verder uitgewerkt.

Intussen zoekt de gemeente voor de objecten die leeg staan, naar een tijdelijke invulling.