Jan Pieter van Lieshoutshow rond 40 jaar 'vakmanschap in de dance'

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-05-2017 | Gewijzigd op: 21-07-2017
In TheateradParade voltrok zich maandagavond 22 mei 2017 voor een publiek van 500 gasten een show ond Jan Pieter van Lieshout. Het was een drie uur durend programma met daarin ook de door Marcel Kampman gemaakte documentaire 'Bruggenbouwen met dans', het levensverhaal van deze Bossche dansleraar, de  zoon van een aannemer, die eerst toch wel graag had gezien dat Jan Pieter in de zaak kwam. Maar eenmaal overstag volgde JP zijn ambitie/ zijn ultieme wens om dansleraar te worden: 'Ik ben de dans', sprak JP  wat 'aanmatigend' in deze docu. Maar zonder dans kan JP niet leven,' zei hij. 
JP gaf eerst een inleiding tot de dans en liet de zaal enkele danspasjes maken. Ook door burgemeester Rombouts die zei dat hem het dansgevoel ontbrak.  Maar JP trad zelf in de pauze ook solo op met een derwische  dans, voortgekomen uit de islam.  
Een van de acts - tevens een cadeau- was een dans door de Syrische vluchteling Ahmad Youdéh die zijn leven tussen het geweld in Damascus uitbeeldde: 'omdat vrijheid niet van zelfsprekend is'. Joudeh was een van de artiesten die had opgetreden op het Bevrijdingsfestival.

De lady-speaker deze avond was Marcella Bos die over JP zei: 'Hij is mijn steun en toeverlaat, mijn echte vriend'.-Boven: Ook al is burgemeester Ton Rombouts geen dansliefhebber, hij en zijn vrouw Marijke waren een
van de 500 gasten die 'houden van Jan Pieter,' zoals de burgemeester in zijn huldeblijk sprak.
Maar én de burgemeester én de hele zaal moesten
er wel aan geloven door enkele danspasjes te oefenen
.

-Rechts: JP biedt het eerste exemplaar
aan van zijn levensverhaal 'Van Ballroom to
Boardroom' aan burgemeester Ton Rombouts
en vervolgens aan zoon Dorus en dochter Lilou
.


foto's © paul kriele, 22 mei 2017.
 

De familie schonk de dansmaïstro bij monde van broer Michel een dansstaf, gemaakt door Dorus' vriend Daniël Thomassen.
Zoon Dorus deed zijn vader de kunstproductie 'HeArt, Messenger of Light' cadeau.
Jan Pieters kinderen, Dorus en dochter Lilou en burgemeester Ton Rombouts ontvingen het eerste exemplaar van JP's autobiografie 'Van Ballroom tot Boardroom', het levensverhaal van deze befaamde kunstenaar die mensen in beweging zet en met elkaar verbindt. 'Ook al waren dat mannen van de Rotary,' zei Romtbouts gekscherend in zijn huldeblijk op deze 'warme avond'. 'We houden allemaal van jou. Ik heb je voorstellig gezien en je worsteling  waaruit je hoog weer bent uitgestegen,' sprak Rombouts. 'Wat ik hier gehoord heb, brengt ons  zoveel bij elkaar.'

-Boven: De  zaal met 500 gasten die 'aan de
dans gingen', maar ook in een begroeting elkaar beter
leerde kennen. 'De sfeer zat er goed in,' zei presentatrice
Marcella Bos al bij aanvang van de drie uur durende show. 

-Rechts boven: collega's en managers
in het vak van o.a. voorzitter Karel van Hemert [l.] van
'Dance4 worldpeace' en Aart Bos [r.] van Masterpeace.

-Rechts: Een forum olv Ilona Hofstra met o.a.
Veronique Bosmans-Renders en prof. dr.
Anton van der Geld.[l]  die met elkaar in
gesprek gingen over de betekenis
van de dan
s en bevraagd werden over  
hun kennismaking met, resp. geroerd raken door JP.


foto's © paul kriele, 22 mei 2017.
........................................................................................................


Marcella Bos kondigde  achtereenvolgens de bijzonder gasten aan -tevens JP's vrienden- te beginnen met Karel van Hemert, de  voorzitter van  Dance4WorldPeace*. Van Hemert, die het zilveren jubileum van Dance4WorldPeac memoreerde, sprak over de verdiensten van JP die ook nog eens zijn 25 jarig jubileum als vakman viert: 'Hij is de man die bruggen slaat  tussen culturen en een eenheid in de samenleving creëert .
*De basis voor Dance4WorldPeace werd gelegd tijdens het Erasmusfestival in 2000 in Den Bosch, waar het project 'Leer Elkaar[s] DansenIRespect in Beweging' werd gelanceerd. De toenmalige directeur van het Festival was de  de inmiddels overleden prof. Harry Peeters, een volle neef van  vader Van Lieshout. In dat project wordt  'Eenheid in verscheidenheid voor de multi culturele samenleving' vorm gegeven. 

Met een olijke inleiding kondigde  Marcella Bos  Aart Bos aan, die over  JP had gezegd dat hij de man is die altijd in mij heeft geloofd in de fase van de laatste 20 jaar waarin ik hem heb leren kennen. 'Deze Bos is ook nog een lekker, ding,' zei JP wat Marcella  beaamde [..].
JP kent Aart en dus ook Marcella van het Amsterdamse consultansbureau Boer&Croon. JP had met Marcella en Aart kennis mogen maken bij de dansen van de Massai tijdens de MasterpeaceWalk in Kenia een indrukwekkende ontmoeting.
Aart Bos:' Ik heb niets met dans, maar ik heb hier wel de mooiste baan van de wereld. Dans  is voor mij de manier die laat zien wat ons verbindt. Je gaat in gesprek met mensen om elkaar te verbinden, bruggen te bouwen.'

De volgende gast, Marcel Kampman, heeft de documentaire gemaakt 'Bruggen bouwen met dans'.
Kampman was door JP geïnspireerd geraakt door wat JP over hem vertelde  bij een bepaalde gelegenheid.
Kampman: 'Ik stalk al zes jaar mensen met een camera onder de titel: 'Hoe maak je ruimte'. Die opzet werd ook met JP afgesproken, maar wel om dat dan in Den Bosch te doen. Daar heb ik bijzondere momenten met JP beleefd. Het resultaat is de meest directe, confronterende docu die ik tot nu toe gemaakt heb.'

   
-Rechts:  Enkele stills uit de documentaire 'Bruggen bouwen met dans' van Marcel Kampman [hierboven],
die het levensverhaal vertelt van Jan Pieter
van Lieshout. JP danst rechts met Peter Rombouts.
 

 
De Syrische danser Ahmad Youdéh
. Ahmad
beeldde zijn leven tussen 
het geweld in Damascus
uit. Ook zijn optreden was een cadeau aan JP. 


foto © paul kriele, 22 mei 2017 [boven].
........................................................................................


-Boven: De Argentijnse tango die Peter Rombouts
en danspartner  Marga Wouters aan JP aanboden.

-Rechts:In de pauze danste JP een
derwische dans, die afgeleid is van de islam
.

foto's © paul kriele,  22 mei 2017. 
....................................................................................................

......
De dansstaf met de zeven figuren die de verschillende culturen in de dans verzinnebeelden. Op de staf staat de inscriptie: 'Er zijn geen fouten, slechts variaties'. 
Broer Michel vanLieshout houdt de enveloppe
vast met de namen van familie
en vrienden, die de staf hebben gesponsored. 

foto's © paul kriele, 22 mei 2017.
....................................................................................................
 

De dansstaf draagt zeven figuren die verzinnebeelden de verschillende culturen die in de dans samensmelten.

De momenten waarop  zoon Dorus en dochter
Lilou hun dank en trots naar/over hun vader uitspreken.
 

foto's © paul kriele, 22 mei 2017.


Zoon Dorus biedt zijn vader als geschenk
de kunstvideo 'Heart messenger of Light'
The sound of  synchronicity' aan.  
zie ook www.layerlab.nl

foto's © paul kriele, 22 mei 2017.
.....................................................................................................


Jan Pieter over zijn drie levensfasen 

-de eerste 20 jaar betekende de groei als kind met de schoolopleiding, studie en de voorbereiding tot volwassenheid 
-de tweede periode van 20 jaar, die ik met Anette beleefde en de kinderen. Samen hadden we de dansschool.
 Die fase werd afgerond met een sabatical jaar en het schakelen naar weer iets nieuws.  
-de derde fase ben ik opnieuw in de dans terecht gekomen

JP: 'Nu ben ik 60 jaar en dit is allemaal opgebouwd. De komend 20 jaar wil ik samen met Peter Rombouts en Achmed Joudéh voortzetten  Ik ga jonge mensen opleiden in de sense dance. Morgen begint een nieuw leven voor mij: de 4.0 versie.'

Einde impressie JP-show in TheateradParade van 22 mei 2017.


Bericht van 24 april 2017: Jan Pieter van Lieshout viert 40 jaar 'vakmanschap in de dance'
Voor tenminste zijn oud-leerlingen  is Jan Pieter van Lieshout nog bekend als de dansleraar uit de jaren 70-80. In die tijd nam hij de dansschool van Wim en Jeanne Asman over. Die was gevestigd in de Maaslandstraat 25 -hoek Boschveldweg. 
Het instiutuut  verhuisde met Jan Pieter naar de Sint Jansstraat  en kreeg daar de naam 'Voetisch'. 

Met een sprong komen we terecht op 22 mei 2017, de dag waarop Jan Pieter, na vele omzervingen. maar steeds via de dans betrokken bij, resp. geïnspireerd door het gedrag en de ontwikkeling van het individu, zijn 40-jarig jubileum als danscoach/teambuilder viert . Dat heeft hij zelfs vastgelegd in een e-book: 'Van Ballroom tot Boardroom'.
In een korte ceremonie zal burgemeester Ton Rombouts die avond het boek van Jan Pieter 'Van Ballroom tot Boardroom' in ontvangst nemen.

Jan Pieter van Lieshout. 
Bosschenaar en dansleraar, doorontwikkeld
tot een specifieke dans-trainings-leraar/teambuilder.
 

foto © paul kriele,  8 september 2012.
................................................................................................

Behalve een boek geschreven heeft Jan Pieter inmiddels ook een site en een stichting  Dance4WorldPeace opgericht. Die drie woorden zeggen genoeg als het gaat om mensen -wereldwijd- via de dans tot elkaar te brengen. 

Met een gevarieerd programma van muziek en dans en licht viert Jan Pieter op 22 mei 2017 in TheateradParade zijn dubbel jubileum. Dubbel, want hij doceert ook nog - al 25 jaar - 'Maatschappelijke Toepasbaarheid van Dans' .

De viering bevat ook een forum naar aanleiding van de documentaire 'Bruggenbouwen met  dans' van Marcel Kapman. Onder meer prof. dr. Anton van der Geld, Veronique Bosmans-Renders, Peter Rombouts en Aart Bos nemen zitting in dat forum.
Terug naar boven