Uitreiking Benelux-Europaprijs in Bestuurscentrum/stadhuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-06-2015 | Gewijzigd op: 30-05-2017
Hoge Europese en nationale politici en parlementariërs waren aanwezig bij de uitreiking van de Benelux-Europaprijs vrijdag 19 juni 2015 in het Bestuurscentrum.
Ondermeer oud-premier Balkenende en de oud ministers Gerrit Braks, Frits Korthals Altes, Piet Hein Donner en Commissaris van de Koning Wim van de Donk waren door de president van de stichting BeNeLux-Universitair Centrum* professor Anton van der Geld uitgenodigd.
Prof. Anton van der Geld was samen met burgemeester en senator mr. dr. Ton Rombouts  gastheer in het Bestuurscentrum van de gemeente 's-Hertogenbosch.
Ook de beschermvrouwe van de stichting H.K.H. prinses Lea van België was aanwezig. En ook prins Charles-Louis de Merode, die evenals Piet Hein Donner na sw laudatio de Benelux-Europa in ontvangst mochten nemen.

  vlnr. Ontvangst in het Bestuurscentrum met rechts burgemeester Ton Rombouts,
midden prof. Anton van der Geld en
prinses Lea van België,
beschermvrouwe van de stichting. 

foto © ellen elemans, 19 juni 2015.
................................................................................................................

Op de bijeenkomst stond uiteraard de laudatio centraal met daaraan gekoppeld de uitreiking van de BeNeLux-Europaprijs aan de vice president van de Raad van State Piet Hein Donner en de honorair consul van België prins De Merode.
Dr. Jan Peter Balkenende hield een openingsrede.
De oud-minister president van België Mark Eyskens rondde de officiële bijeenkomst af met een slotrede. [zie onderaan].

vlnr prinses Lea van België, prof. Anton van der Geld, burgemeester Ton Rombouts, oud- premier Balkenende en de prins de Merode.

foto © ellen elemans, 19 juni 2015.

Prof. Anton van der Geld sprak onder meer over: We hebben alles behalve tijd. Waar blijft de balans?
Ons gedrag wordt gestuurd door het brein en hangt in belangrijke mate af van de wijze waarop de hersencellen hebben geleerd te reageren toen we nog kind waren.
Het brein leert zich in de loop van ons leven aan te passen aan de omgeving en de omstandigheden.
Het gaat er nu om: wat doen we met onze biologische blauwdruk.
Balans lijkt steeds meer de sleutel te zijn voor iemands leven en is dat ook voor de samenleving als geheel. Die balans geeft ons als samenleving de humane kwaliteit, die het respect voor de ander insluit.’

Door prof . Van der Geld uitgesproken laudatio bij de uitreiking van de BeNeLux-Europaprijs aan mr. Piet Hein Donner
In alle publieke functies heeft Piet HeinDonner zich voortdurend ingezet voor ‘recht en waarheid’. Hij heeft zich steeds in woord en geschrift verzet tegen een cultuur en samenleving waarin onbehagen de boventoon voert. Zijn opvattingen en maatschappelijke betrokkenheid dragen in hoge mate bij aan de samenwerking en vriendschap in de Benelux.’

   
 mr. Piet Hein Donner. temidden van prinses
Lea van België en prof. Anton van der Geld.
 foto © ellen elemans,19 juni 2015.

Door prof. Van der Geld uitgesproken laudatio bij de uitreiking van de BeNeLux-Europaprijs aan prins Charles-Louis de Merode
Prins de Merode, raadsheer van het BeNeLux Universitair Centrum en honorair consul van België in Duitsland
wijst hij in de geest van ons Centrum de weg naar de diverse culturen in Europa. Als bevlogen bestuurder en mecenas zet hij zich onafgebroken in voor natuur, cultuur en kunst.
Bij zijn inspanningen valt hij het beste te karakteriseren met zijn wapenspreuk: ‘Liever respect verdienen dan eretekens te ontvangen’.

   
Prins Charles-Louis de Merode met naast
hem prinses Lea van België en prof. Anton van der Geld.
 foto's © ellen elemans, 19 juni 2015.

*De stichting BeNeLux –Universitair Centrum is opgezet ter bevordering van de samenwerking tussen België ,Nederland en Luxemburg en actief op het gebied van wetenschap, cultuur en humaniteit. Ze wil ook bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van de Europese samenleving.
De stichting heeft meerdere leerstoelen met daaraan gekoppeld postgraduate opleidingen.
Eerder ontvingen Neelie Kroes, oud-premier Balkenende, Guy Verhofstadt, Herman van Rompuy en Jacques Santer de BeNeLux-Europaprijs

Ontvangst in het Bestuurscentrum
-Boven: prof. Anton van der Geld ontvangt de hoge gasten.
-Onder: Oud-minster Gerrit Braks en dochter Karin
Braks rechts op deze foto: Maurice Horsten directeur BIM.
-Boven: oud-premier Jan Pieter Balkenede en dr.Madeleine Toorenburg, lid Tweede Kamer..
-Links:  Burgemeester Rombouts in gesprek met Lya Stienstra en Maurice Ackermans.


foto's © ellen elemans, 19 juni 2015.


Behalve monseigneur J. Woldering,  vicaris generaal van de Krijgsmacht was ook oud-aartsbisschop kardinaal Simonis aanwezig. Rechts: Laurens van Rooyen, concertpianist en flimcomponist.
foto's © ellen elemans, 19 juni 2015.
-Rechts: prof. dr. Guus van Heck hoogleraar Gezondheidspsychologie aan Tilbury University links ernaast prof. Els Ruysendaal van BeNeLux-Universitair Centrum.
prof. Anton van der Geld in gesprek
met mr. Piet Hein Donner.
Rechts Marc Verlinden koningshuiskenner
en mede presentator van RTL Boulevard.

Uitreiking 'Master of science'
Naast  het leggen van contacten  en het bevorderen van ontmoetingen in Europees verband heeft de stichting ook een wetenschappelijke tak. Op de bijeenkomst werd aan enkele functionarissen [werkzaam bij Justitie, Marine, het leger  of de politie] een certificaat uitgereikt na hun studie, die zich meestal richt op sociaal-maatschappelijk terrein.

De zaal in het Bestuurscentrum met de 
uitreiking van de post graduate certificaten
.


foto's © ellen elemans, 19 juni 2015.

Slotrede Academische zitting door minister prof. Mark Eyskens
De afsluiting van de Academische zitting was gelegd in handen van de redenaar bij uitstek, prof Mark Eyskens, hoofdtitularis van het B.U.C. Hij sprak zoals men verwachtte: fabuleus en uit het hoofd.

Minister prof. Mark Eyskens in zijn slotrede.

foto © benelux-news, 19 juni 2015.

'Telkens als ik op een bijeenkomst van het BeNeLux-Universitair Centrum kom, ben ik onder de indruk van de diepe betekenis van deze bijeenkomst.
Dat is vooral te danken aan de inspirator van ons Universitair Centrum prof. dr. Anton van der Geld.
Allles verandert, maar daar worden helaas geen ethische vragen bij gesteld. Wij zouden moeten komen tot een ethiek van de verandering, wat iets anders is dan de verandering van de ethiek. Het ethisch debat klinkt niet of niet genoeg in de parlementen ! De Benelux-idee zou daarin overwogen moeten worden.
Laten wij een vereniging stichten die Mensheid heet, zonder exonofobie of racisme. En we laten ons niet ontmoedigen, maar we handelen naar Willem de Zwijgers geest: Point n'est besoin d'espérer pour entrependre, ni de réussir pour persévérer.
Het is niet nodig te hopen om te ondernemen, noch te slagen om te volharden! 'Het Illustere Brabants Gezelschap aan het
einde van de receptie in het Bestuurscentrum
van de gemeente 's-Hertogenbosch
.

Voor zover we ze hekennen, vlnr Maurice Ackermans, Lya Stienstra, mevrouw Willekens, prof. Anton van der Geld, mr.Ferdinand Sassen, mr. Pia Lindeman, mevrouw Lisman, ir. Joep Lisman en Henri Lindeman. Zittend dr. Frank Willekens.

foto © benelux-news, 19 juni 2015.


Terug naar boven