Uitreiking Benelux Europaprijs met tal van prominenten in stadhuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-11-2016 | Gewijzigd op: 30-05-2017
Zaterdagmiddag 19 november 2016 werd in het bestuurscentrum van het stadhuis door het BeNeLux-Universitair Centrum de Benelux Europaprijs 2016 uitgereikt. De laureaten waren de oud- minister van Binnenlandse Zaken, tegenwoordig EU-vice voorzitter FransTimmermans en Marianne Thijssen, EU-commissaris.
Door de aanwezigheid van enkele hooggeplaatste en ook adellijke personen was er [uiteraard op de achtergrond] bij deze Academische zitting g strenge bewaking aanwezig.
De stichting Benelux Universitair centrum is een stichting die een virtuele [onderzoeks-]universiteit met diverse leerstoelen op gebied van wetenschap, cultuur en humaniteit runt. Zij staat een samenwerking voor tussen België, Nederland en Luxemburg.

   
Bestuurscentrum
De binnenkomst van EU-vice voorzitter Frans
Timmermans met burgemeester Ton Rombouts en
prof. Anton van der Geld, de man achter het 
Be-Ne-Lux Universitair Centrum en daarmee 
de organisator van deze Academische zitting,
waar de Benelux Europaprijs werd uitgereikt.


-Rechts Prof. Anton van der Geld en diens zoon
Pieter van der Geld die hem deze dag assisteerde.
Pieter is de beoogd opvolger van zijn vader in de functie
als voorzitter van het Be-Ne-Lux Universitair Centrum. 

foto's © paul kriele, 19 november 2016.
 

In de raadszaal vond een reeks van toespraken plaats vooraleer de feitelijke uitreiking van de prestigieuze Benelux Europaprijs aan de EU-commissarissen Frans Timmermans en Marianne Thijssen plaats vond.
Naast de twee laureaten waren ook aanwezig oud-premier Jan Peter Balkenende, Chris Hoornaert de ambassadeur van België en prins Charles-Louis de Merode,
De zitting werd geleid en geregisseerd door de motor tevens voorzitter van stichting prof. Anton van der Geld, die bij deze complexe samenkomst door diens zoon Pieter werd geassisteerd.

Bestuurscentrum

Welkom en toespraak door
gastheer burgemeester Ton Rombouts
.

 foto © paul kriele, 19 november 2016.

Toespraak van gastheer Ton Rombouts
In zijn toespraak verwees burgemeester Ton Rombouts onder meer naar de parallel aan de Jeroen Boschexpositie lopende herdenking in de zusterstad Leuven waar de tentoonstelling rond Thomas More werd gehouden, die 500 jaar geleden het boek Utopia uitbracht. De burgemeester stipte onder meer aan dat investeren in cultuur de stad ten goede komt [bijv aan de horeca, zakenwereld en het economisch toerisme]. Dus de wereld schreeuwt om theater, om duiding om bewustwording, aldus Rombouts, die de sociale winst [de kunst van het samenleven] als de grootste winst van 2016 aangaf.
En wat het onderwijs aangaat : dat zou leerlingen niet van mondige burgers, maar tot moedige burgers moeten opleiden’, zei Rombouts.
 
-Boven: De bestuursleden van het Be-Ne-Lux Universitair Centrum: Kolonel Jan Roes [net niet zichtbaar] hoofd commissaris Roger Leys, Charles-Louis de Merode, dr. Jan van Laarhoven secretaris-generaal van de Benelux-Unie.
Belgisch ambassadeur Christ Hoornaert, mevrouw Marianne Thijssen [EU-commissaris] en prof. Anton van der Geld. Achterin is nog enigszins zichtbaar
oud-minister president Jan Peter Balkenende.

-Rechts boven: Prof. Anton van der Geld en Charles
Louis de Merode in hun duo-toespraak rond de
laureaten FransTimmermans en Marianne Thijssen
.

-Rechts: de twee laureaten Frans Timmermans [l.] en middenin Marianne Thijssen naast prof. 
Anton van der Geld [2evl.] en Charles Louis de Merode [r]. 

foto's © paul kriele, 19 november 2016.

Duo-toespraak Van der Geld x De Merode
In een duo toespraak leidde prof. Anton van der Geld en Charles Louis de Merode- aan de hand van een levensloop- Frans Timmermans in de verpersoonlijking van een meertalig Europa. Van der Geld: ’Timmermans raakt mensen, en gebeurtenissen raken Timmermans.  Van der Geld betitelde hem met ‘de politicus van het woord en de politicus van het gevoel’.
'Timmermans verdient de prijs voor zijn algehele inzet en betrokkenheid bij de samenwerkingsgedachte binnen Europa,' aldus Van der Geld. De loftuiting jegens Marianne Thijssen betrof haar waarborgen voor humaniteit en haar strijd tegen de ongelijkheid en de armoede .
Daarop volgde de ceremoniële uitreiking waarbij Timmermans stilletjes en grappig bedoeld sprak toen hij de bij de prijs behorende medaille omgehangen kreeg: ‘Ik hoop dat het lint lang genoeg is. In militaire dienst hadden we bij zoiets nog een baret op.’

Oud-minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans
In zijn toespraak naar de aanwezigen maakte Timmermans op het niet noemen van namen een uitzondering.
Timmermans prees de oud- minister van Landbouw, de 83-jarige Gerrit Braks met wie hij 50 jaar verbonden was. ‘In mijn kleine mannentijd heb ik nog bij de inmiddels overleden –eerste- vrouw van Braks Francé op schoot gezeten..
Timmermans: Een politicus hoort te staan voor wat hij vindt. Een politicus te zijn is tegenwoordig niet gemakkleijk en zeker niet als men het niet met je eens is. Braks wist wat er leefde. Hij stond dichtbij het volk en kende hun recht '
EU vice-voorzitter FransTimmermans.Oud- minister van Landbouw
Gerrit Braks en echtgenote Giny Hueber.


foto's © paul kriele, 19 november 2016.

We staan voor een revolutie, waarbij Timmermans wees op de snelle ontwikkeling op ICT-gebied. Europa kampt met de een na de andere crisis. Het is niet verwonderlijk dat de mensen greep willen houden op hun leven valse munters [..] spelen in op deze angst/zorg. Zij projecteren dat verlangen op een verleden dat niet heeft bestaan, ‘sprak de vice-voorzitter van de EU, die kort samenvatte wat democratie inhoudt: ‘Democratie is het respect van de meerderheid voor de minderheid en niet dat zij de minderheid haar wil op legt. Soms is de meerderheid niet de winnaar. Zie de presidentsverkiezing in de VS. Maar als de verliezers worden weggedrukt en de meerderheid hen niet accepteert, gaan zij de democratie als een vijand zien. Luisteren is de enige manier om samen te kunnen leven.’

Oud minister- president Jan Peter Balkenende

Ook oud minister-president Jan Peter Balkenende benadrukte het ’.. samen de vraagstukken bespreken en aanpakken, niet bij de pakken neer zitten. Het gaat om solidariteit in deze wereld. We hebben niet de as van de angst, maar de as van de hoop nodig. Deze tijd zit vol risico’s, maar ook vol uitdagingen'.
 
Oud- premier Jan Peter Balkenende, de coördinator van het College van Laureaten.
 foto's © paul kriele, 19 november 2016.

Oud- premier Mark Eijskens
De meeste gevatte en mogelijk daardoor de beste speech die is blijven hangen, was die van oud premier Mark Eijskens van België. Eijskens begon met ‘Europa is een vaderland om te beminnen’.

Eijskens: ‘Als mensen zeggen mijn dorp blijft mijn wereld en daarop heb ik nestwarmte en houd ik mijn vrienden, volgt vaak de weerklank uit kringen van eigen belang en opportunisme..
Trump heeft maar een beperkt percentage kiezers gekregen omdat 48% daar niet is gaan stemmen .De oorzaak is de onwetendheid in deze maatschappij van kennis. Waar door de vernieuwing en de verandering een malaise heerst.

Oud-premier Mark Eijskens van België.

foto © paul kriele, 19 november 2016.

Onwetendheid
Eijskens: ‘Het onderwijs verplaatst zich van kennisoverdracht naar leerlingen het onderscheid te doen inzien tussen essentiële zaken en bijkomstigheden. Niet de Encyclopedie Britannica is nog de grootste encyclopedie, maar de encyclopedie van de onkunde en van de waanbeelden'.

Uitreiking postgraduate certificaten


Vlnr.: 
Koen van Poucke, Sabien Gauquie, 
Liesbeth de Vlieger, Steven Willems en Charles Zwol.

foto's © paul kriele, 19 november 2016.

Voorafgaand aan de uitreiking van de postgraduate-certificaten leidde prof. Willy Bruggeman de afgestudeerden aan de Vlaamse politieacademie in.  Allen hebben intussen leidinggevende functies. Een vijftal van de 17 presenteerden kort hun scriptie. Daarmee kwamen tamelijk actuele aspecten - criminaliteit en terrorisme - in beeld.

De inhoud van de scripties raakten aan -in het algemeen - veiligheid en specifiek de onderlinge samenwerking van diensten [in Vlaanderen], maar ook de samenwerking en uitwisseling van informatie met/tussen de gerechtelijke en justitiële en bestuurlijke diensten van Vlaanderen én Nederland.
Voor Vlaanderen kwam ook aan de orde de onduidelijkheid over de taakverdeling van de uiteenlopende zorg ,  drugs- en psychische diensten als het gaat om het onvoorspelbaar gedrag van kwetsbare burgers [Sabien Gauquie].
-Koen van Poucke sprak over de ANPR, de automatische nummerplaat registratie, die de opsporing beoogt te bevorderen.’In dit opzicht ontbreekt het nog aan visie.’
-Charles Zwol pleitte voor de opbouw van informatie van punten ten behoeve van intelligence.
-Liesbeth de Vlieger wier scriptie ging over ‘Beleid mbt bestuurlijke handhaving van bestuurlijke criminaliteit, pleitte voor een grensoverschrijdende informatie uitwisseling.
-Steven Willems wil volgens zijn scriptie naaste een repressieve aanpak ook een co-actieve aanpak van terrorisme. Bijzonder feit was dat Willems sprak over een nieuwe versie van de koran in een meer eigentijdse taal.

Light lunch na afloop
Na afloop was er nog voor genodigden een light lunch in Hotel Central. Complimenten voor de keukenbrigade! 

Enkele BN-ers en BB-ers
Margriet van Boven voormalig
directeur van Het Noordbrabants Museum.

 
-Boven: vlnr. Roberto van Straaten, 
Mechtild Stultiens en Maurice Horsten
.

foto's © paul kriele, 19 november 2016.
-Boven: Marco Bakker en
echtgenote Willeke van Ammelrooy.
-Onder: De light lunch in Hotel Central op het moment van de toespraak van Mark Eijskens.
-Links onder:  Fotograaf Henk van Esch naast
Roberto van Straaten [l.] achter hen
de directeur van Hotel Central Karin Rademaker.
 


Terug naar boven