Stadskantoor:Expo eindexamens Helicon/ Mbo ‘Bloem–en Vormgeving'

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-06-2017 | Gewijzigd op: 15-06-2017

In de namiddag van woensdag 14 juni 2017 werd er in het Stadskantoor een examenbeoordeling gedaan als onderdeel van de eindbeoordeling..
Ook Ab Groen deed, als voorzitter van het College van Bestuur, een woordje namens  Helicon.

Wethouder Eric Logister van o.a. Onderwijs kwam even langs om de eindexamenkandidaten te complimenteren met deze bloemrijke expositie en uiteraard met hun werkstukken.

Feestelijke eindexamenviering Helicon
Mbo Bloem en-Vormgeving woensdagmiddag  
14 juni 2017 in de hal van het Stadskantoor.


foto © paul kriele, 14 juni 2017.
...........................................................................................................

Bericht van woensdagmorgen 14 juni 2017: Expo van Helicon eindexamenkandidaten Mbo Bloem-en Vormgeving.

In het Stadskantoor hebben een tiental studenten van de Opleiding MBO bloemen –en bloemvormgeving  aanhet Helicon/ nivo 4 hun eindexamenstukken tentoongesteld. Ook in de school zelf op de Vlijmenseweg  staan van de nivo’s 2 en 3 werkstukken. Op het moment dat wij de expo bezochten waren Fleur Wetzer en Manouk Kolkman de zaak nog aan het verfrissen. Ook van hen zijn twee grote werkstukken opgesteld.
 

  -Links Manouk Kolkman [links] bij haar werkstuk voor haar eindexamen  opleiding 'Bloem -vormgeving nivo 4 met als thema 'Diversiteit'. De titel van haar werkstuk is 'Cultuur van gebieden'.

Rechts naast Manouk Fleur Wetzer die
aan haar werkstuk de titel 'Úit de knoop'
gaf. Dat is een veel betekenende verwijzing
naar het al of niet uit de kast komen van  HLBT-ers
.
[foto hieronder].
 

foto's © paul kriele, 14 juni 2017.
   

Manouk uit Berlicum [bijna 21 jaar vanaf 18 juni] en Fleur uit Vlijmen [22 jaar] vertellen dat dit de eerste keer is dat Heliconstudenenten hier in het druk bezochte Stadskantoor hun werkstukken mogen exposeren. In de grote hal staan breeduit prachtige bloemstukken, opgemaakt  met behulp van ander kunstig materiaal zoals hout opgesteld.  

 Dat is gebeurd onder het thema  ‘Diversiteit’. Zo zijn er bijdragen van Fleur Wetzer zelf met de titel ‘Uit de knoop’.  Met dat geweldig, langvormig bloemstuk wil Fleur uitdrukken het al of niet uit de kast mogen/ kunnen komen van homo’s, lesbiennes en transgenders.
Manouk beeldt  met haar breed gespreid werkstuk de 'Cultuur van gebieden’ uit. Ze laat het verschil zien tussen de weinig bekende cultuur van de Noordpool en de sterke tot de verbeelding sprekende cultuur van Indonesië.

Zo zijn er onder het hoofdthema 'Diversiteit' bijdragen met ‘Dansen’ van Anieck Meggers, van Jamy Vissers met als titel ‘All-terrain’, van Maartje ‘landschappen’,  van Kimbley Wolvers ‘boeken’, van Sanne Smits ‘Olympische Spelen’, van Nick van de Wijst ‘Gevoelens’, van Maud van Zuthpen ‘Klimaat’ en van Marijn Hutten een handmade macramé  bloemstuk.Terug naar boven