Bootbewoners Ertveldplas kiezen of voor blijven of voorVan Veldekekade

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-10-2021 | Gewijzigd op: 12-10-2021

Bericht van 8 oktober 2021:  
Gemeente heeft keuzes van woonbootbewoners op de Ertveldplas voor des Van Veldekekade of voor de R
osmalense Plas binnen.
De foto toont de groene zone die gemeente aan deze Zuidzijde van het kanaal wil inrichten.
Langs het kanaal is de locatie voor woonboten gepland. Voor die locatie hebben 9 bewoners van de Eertveldplas gekozen. Uiteindelijk niemand voor de Rosmalense Plas.

foto © henk van esch,  22 september 2021.

Uit de drie keuzes die de bewoners aan de Ertveldplas kregen voorgelegd kozen 9 voor locatie Van Veldekekade, 1 bewoner voor de Rosmalense Plas [een keuze die later werd ingetrokken..] en vier voor de Ertveldplas. Hiervan is er eentje die wil verhuizen naar een huurwoning. Zes bewoners aan de Ertveldplas hebben geen keuze doorgegeven. Dat is voor de gemeente de conclusie dat zij aldaar blijven liggen met hun woonboot. De keuze voor Van Veldekekade betekent dat niet alle daar beschikbare plaatsen zijn ingevuld. Er is nog eenvierde vrij. Blijven liggen aan de Ertveldplas heeft wel consequenties bij ziek worden of overlijden. Hoewel niemand koos voor de Rosmalense Plas blijft deze locatie voor de gemeente in beeld voor eventuele-latere -verhuizingen of keuzes van woonbooteigenaars. De gemaakte keuzes zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Dat gaat nu zes weken ter inzage en vervolgens wordt het voorgelegd aan de raad. © pk, 08102021

Bericht van 6 augustus 2021 Bewoners moeten voor het najaar 2021verhuizen.
Gemeente legt bewoners van woonboten op de Ertveldplas een ultimatum op: vóór  komend najaar vertrek van af de Ertveldplas Er zijn drie mogelijkheden: of blijven liggen,maar daar zitten straks bij ziekte of overlijden consequenties aan vast [zie artikel hieronder], of naar de Van Veldekekade, of naar de Rosmalense Plas.
Bovendien komen er door de verhuizing transportkosten om de hoek  kijken en zal menig boot eerst opgeknapt moeten worden. Ze dienen veilig te zijn en in goede staat. Bij levenseinde mag er geen nieuwe bootbewoner de oude plek innemen. Wordt iemand ziek dan is verkoop van een boot onmogelijk.  Dat opgelegd ultimatum komt -voor de gemeente -voort uit een slecht woon-en leefklimaat voor de bewoners nabij een industriegebied.