Promotie archivaris Rolf Hage tot doctor in de Geschiedenis

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-07-2017 | Gewijzigd op: 06-07-2017

Gemeentearchivaris bij de afdeling Erfgoed Rolf Hage is dinsdag 4 juli 2017 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam gepromoveerd tot doctor in de geschiedenis. De titel van zijn proefschrift *,  dat hij binnen een uur moest verdedigen tegenover vijf wetenschappers van naam is:  ‘Eer tegen eer. Een cultuurhistorische studie van schaking tijdens de Republiek, 1580 – 1795’ .

De studie heeft Rolf Hage gedaan als buitenpromovendus onder begeleiding van prof. dr. Herman Roodenburg, hoogleraar antropologie aan de Vu in Amsterdam. Manon van der Heijden, hoogleraar geschiedenis, was de co-promotor.vlnr: Hoogleraar Herman
Roodenburg, archivaris
dr. Rolf Hage en de co-promotor hoogleraar Manon van der Heijden.


foto © ryan van esch, 4 juli 2017.
.......................................................

 

Een schaking is het zonder toestemming wegvoeren van een veelal jonge vrouw, met de bedoeling om met haar te gaan samenwonen of trouwen. Rolf Hage onderzocht voor de 17de en 18de eeuw waarom schakingen plaatsvonden. Door een analyse van honderden rechtszaken tussen 1580 en 1795 concludeert hij dat de eer van de betrokkenen de belangrijkste factor vormde bij de schakingen.

Bij de promotie waren aanwezig onder meer wethouder Huib van Olden en naast Rolfs familie en vrienden een aantal medewerkers van Erfgoed en collega’s van Rolf Hage in de gemeentelijke organisatie. Door een treinstoring bij Leiden waren een aantal van hen verhinderd naar Amsterdam door te reizen.

Men zei, dat ik me glansrijk had verdedigd op lastige vragen over het manuscript. Zelf, zegt Rolf: dat hij '...de promotie indrukwekkend vond. ‘Ik ben heel tevreden over de mooie gebeurtenis. Tien jaar ben ik bezig geweest met onderzoek. Het is natuurlijk niet niks dat vijf wetenschappers van naam vinden dat mijn werk voldoet aan de criteria om te promoveren.’

Nadien was er een receptie met de genodigden en ’s avonds hebben de familie en vrienden  van Rolf Hage in Amsterdam aangezeten aan een diner.  *Het manuscript van Rolf Hage verschijnt eind dit jaar in boekvorm.Terug naar boven