Boschgaard trekt Graafsewijk en Aawijk in voor verhalen

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-06-2019 | Gewijzigd op: 18-06-2019
Het project Boschgaard bij het door Zayaz nieuw te bouwen woonproject op locatie van de  Patio [Mgr.Van Roosmalenplein], bestaat uit ontmoeten, klussen en workshops in een groene omgeving. Naast sociale huur wordt het ook een buurtproject. De leden van Boschgaard trekken  met een bakfiets deze week de Graafse Wijk en de Aawijk in om verhalen op te halen en behoeftes te peilen.
De Patio op het Mgr. Van
Roosmalenplein hoek Lagelandstraat.


foto's © gerard monté, 20 juli 2007.
 
De Patio was tot enkele decennia terug een buurtcentrum in Oost. Nadat het in onbruik raakte is het in gebruik genomen voor bewoning. Al snel besloten de bewoners de ruimte ook weer in te zetten voor de buurt. Er kwam een hangplek voor jongeren, en later ontstond buurtmoestuin de Graafse Hof. Op dit moment bestiert stichting Transfarmers vanuit de Patio onder andere standlandbouwproject De Graafse Akker. Er is een kindertuin en er wordt dagbesteding geboden.

Boschgaard wil niet enkel vóór de buurt zijn, maar vooral ook dóór de buurt. Sophie: "Sowieso zijn we zelf buurtbewoners, maar we willen het buurtcentrum runnen sámen met onze buren. 

Ook wordt er op dinsdagavond 25 juni in de Patio een praatavond georganiseerd om herinneringen op te halen Patio.
Daarnaast is Boschgaard bereikbaar via facebook, hun website (boschgaard.nl), of buurt@boschgaard.nl.