Na nemen monsters voortgang Swimtofightcancer gered

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-09-2017 Na het nemen van monsters hedenmorgen blijkt alsnog dat het Dommelwater schoon en veilig genoeg is om Swimtofightcancer 2017 zondag  17 september 2017 te doen doorgaan.

De waterschappen hebben vandaag woensdag 13 september 2017 opnieuw monsters genomen en vrijdag aanstaande om 15.00 uur verneemt de organisatie van het evenement of het water schoon schoon genoeg is. 
,
Bericht van woensdagmorgen 13 september 2017 Door vervuild Dommelwater met rioolwater  Swimtofightcancer 2017 in gevaar.
Of het evenement Swimtofight cancer bedoeld om kankeronderzoek verder financieel verder mogelijk te maken, gevaar loopt?Niet door de koude ook niet door de wind.. Maar door het hoge water en  dat dientengevolge met dat water vanuit Eindhoven ook rioolwater meekomt.
De organisatie neemt donderdag 14 september 2017 de beslissing over al of niet voortgang.