Burgemeester Mikkers meldt zijn nevenfuncties

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-11-2017 | Gewijzigd op: 15-11-2017
Burgemeester Jack Mikkers heeft een aantal nevenfuncties die soms maar een paar uur per jaar /kwartaal kosten en eentje waarvoor hij wordt betaald, te weten € 11.000 per jaar voor lid van de Raad van Toezicht van Kempenhaeghe, een expertisecentrum voor neurocog nitie, slaapgeneeskunde en epileptologie. zijn inzet: 40 uur per jaar. 
Hieronder de aanhef van de brief [dd.15-112-017], waarin burgemeester Mikkers zijn nevenfuncties meldt.

  Burgemeester Jack Mikkers

Zo bekleedt Mikkers   bestuursfuncties bij de regio NO-Brabant [meerdere uren per jaar en twee dagdelen per jaar voor de regiodag], is voor 1 dag p.jr. plv. regio-burgmeester Politieregio NO-Brabant, voorzitter algemeen bestuur Stadsgewest 's-Hertogebosch [3 uur per jaar], portefeuillehouder ondermijning regiegroep Veiligheid O-Brabant [12 uur p.jr.] en enkele uren per jaar voor:  Advies Brabantse Dag, voorzitterVNG platform Romagemeenten en lid 4e VNG Denktank over regionale samenwerking en voorzitter algemeen bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord en voorzitter NL Smart City Strategy. 


Mikkers' brief:
Op grond van de Gemeentewet informeer ik u met bijgevoegd overzicht over de nevenfuncties die ik bekleed. Alle daarin opgenomen niet-ambtsgebonden nevenfuncties zijn aanvaard voor mijn installatie als burgemeester van ‘s-Hertogenbosch. Voor één van mijn nevenfuncties ontvang ik op dit moment bezoldiging. Dit betreft mijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Kempenhaeghe. Ik heb begrepen dat hierover reserves bestaan binnen uw raad. Deze heb ik gewogen. Op basis daarvan heb ik besloten de betreffende nevenfunctie per 1 mei 2018 neer te leggen. Dit geeft de Raad van Toezicht de tijd die nodig is om te zoeken naar een opvolger.o is