Burgemeester Mikkers ontvangt & hoort politieke partijen

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-02-2018 | Gewijzigd op: 04-02-2018
Woendag 31 januari 2018 heeft burgemeester Jack Mikkers alle voorzitters van de politieke partijen ten stadhuize ontvangen. De ontmoeting was bedoeld, niet alleen als een persoonlijke kennismaking, maar zeker ook een oriëntatie op typische vraagstukken die het stadsbestuur [in verwikkelingen] kunnen betreffen. Mikkers voegde daar nog aan toe dat het voor het vertrouwen in de lokale politiek door de inwoners van belang is dat er een open communicatie bestaat tussen burgemeester en besturen van de politieke partijen.
Burgemeester Jack Mikkers ontving
op 31 januari 2018 alle politieke partijen.

...........................................................................

-Een van die punten was of elke partij haar kandidaatlid wel of niet vraagt naar een VOG- verklaring [Van Onberispelijk Gedrag].
Dat bleek bij elke partij het geval te zijn. Bij 50+ mag je pas op de kandidatenlijst komen als je 1 jaar lid bent. 
-Een ander precair vraagstuk was het zich voordoen van twijfelachtige kwesties,  waarbij raadsleden/wethouders betrokken [kunnen] zijn. Dat refereert naar de kwestie van het uit de coalitie treden van Bosch Belang  waardoor Paul Kagie een partijloze wethouder werd.  De conclusie/afspraak is dat de burgemeester eerst de persoon in kwestie aanspreekt en daarna pas de bestuurders. Andersom zullen de bestuurders eerst de burgemeester inlichten

-Een punt dat tot de volgende ontmoeting wordt bewaard is het door de partij aannemen van donaties. De afspraak zal luiden dat  als deze boven de € 500 uitgaan dat ze dan gepubliceerd wordt op de website van de partij.

Bron: Partij van de Arbeid