Vanwege corona-epidemie: Mikkers kondigt strengere maatregelen aan

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-09-2020 | Gewijzigd op: 25-09-2020
Nu een tweede coronagolf zich manifesteert heeft burgemeester Jack Mikkers -als voorzitter van de veiligheidsregio Noord-Oost Brabant. ingaande zondagavond 27 september 2020 enkele strengere maatregelen aangekondigd.
Mikkers wijst de burgers er op dat  terugkeer naar overvolle Ic’s, overwerkt zorgpersoneel, rouwstoeten in de straat, geïsoleerde, wegkwijnende ouderen in verpleeghuizen, een situatie is die niemand wenst. 

Om te proberen het tij te keren worden de landelijke beperkingen ook in de regio Noord-Oost Brabant van kracht:
-de vervroegde sluitingstijd van horecazaken
- het verbod op gezelschappen van meer dan 50 personen binnen en buiten
-de meldplicht voor organisaties van samenkomsten van meer dan 50 personen
Bij deze maatregelen roept Mikkers op iedere bezoeker van een horecazaak zich als veilige gast te gedragen zodat de horeca veilig open kan blijven.

Extra beperkingen
Specifiek voor onze regio gelden maatregelen die betrrekking hebben op het beschermen van kwetsbare personen, zoals  het instellen van venstertijden bij overheidsinstanties zoals stadskantoren, bibliotheken en zwembaden. Musea en winkels worden verzocht tijdstippen vast te stellen waarop kwetsbare groepen toegang hebben.
Mikkers:  Alleen samen krijgen we corona onder controle!