Mikkers doet oproep aan jongeren geen onrust te willen zaaien

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-11-2021 | Gewijzigd op: 27-11-2021
Jack Mikkers richt zich-na geweld elders en zelfs in Den Bosch in januari jongstleden- tot jongeren die foute plannen hebben: 'Gebruik coronamaatregelen niet om onrust te gaan zaaien'. 
Oproep van burgemeester
Jack Mikkers: 'Praat met
elkaar, zorg voor elkaar'.

............................................
In een speciaal bericht -nav de verscherpte coronamaatregelen- richt burgemeester Jack Mikkers zich ook tot de jongeren en hun ouders. Dat is niet per toeval want  na de rellen in diverse steden o.a. in Rotterdam en Enschede, is ook de Bossche burgemeester bezorgd over de sfeer onder bepaalde jongeren. Hij zag al een oproep op sociale media om ‘Op te staan voor je vrijheid’. Daarom waarschuwt Mikkers  -als het tot een demonstratie komt [‘dat is immers een vrijheid die elke burger heeft.’] -dat dan op de juiste manier te doen en een manier die bij andere inwoners niet leidt tot een onveilig gevoel of een gevoel van onrust.

Mikkers voegt daar aan toe dat hij als als portefeuillehouder van ‘Veiligheid’ en voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Oost Brabant signalen van demonstreren samen met politie, wijkmanagement en het jongerenwerk in beeld brengt. Met andere woorden, aldus Mikkers, 'wij tolereren geen rellen onder het mom van protest tegen corona. Als zich dan toch onrust voor doet, zijn we [met de politie] voorbereid om in te grijpen  De gemeente is al bezig met straatcoaches, politie en jongerenwerk met jongeren in gesprek te gaan om hen te wijzen wat de consequenties zijn mochten ze onrust willen gaan veroorzaken'.