Opvang Oekraïnse vluchtelingen [bericht van burgemeester Mikkers]

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-03-2022 | Gewijzigd op: 09-03-2022
Bericht van burgemeester Mikkers over vluchtelingen

#CitieswithOekraïne nodigt allen die hart hebben voor de inwoners van dat door de Russen overvallen land zijn welkom op zaterdag 12 maart 2022 van 13.00- 14.30 uur. Dat samenzijn is bedoeld voor een  aandacht voor vrede.
De grote vraag is hoe  kunnen we samen hulp bieden. Daar zij al uiteenlopende organisaties en professionals mee bezig.
Bij deze ontmoeting denken  we niet alleen aan de Oekraïnse gemeenschap maar ook aan de Russische  gemeenschap in Den Bosch.
.............
Den Bosch leeft mee met Oekraïnse vluchtelingen.  
De Oekraïnse vlag hangt al drie weken vanaf de stadhuistoren. 

Den Bosch heeft intussen bij familie en of vrienden circa 50 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. ‘Maar meer Oekraïners zijn welkom,’ zegt burgemeester Mikkers in een persbericht. 'Voor hen staan we klaar om zorg te verlenen. Onze regio probeert binnen twee weken voor 1000 van hen opvangplekken te realiseren. ‘Den Bosch maakt onderscheid tussen logeeradressen [, kortere opvang [panden die snel geschikt kunnen worden gemaakt, zoals hotels, scholen, kantoren of kloosters]. Voor langere huisvesting wordt gezocht naar passende huisvesting voor langere duur,’ aldus Mikkers, die er op wijst dat op dit moment het vooral gaat om hulp via giro 555 en andere samen werkende hulporganisaties. En minder om natura, zoals kleding, speelgoed, of huisraad.
De stad zoekt ook nog naar een meldpunt voor Oekraïners om de hulpvraag samen met politieke partijen in beeld te krijgen.