Harde ingrepen tegen overlast Churchilllaan

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-10-2017 | Gewijzigd op: 31-10-2017

In de stad zijn drie locaties waar regelmatig overlast wordt ervaren door omwonenden. Op verzoek van de gemeenteraad [Commissie Bestuurszaken, dd.1-06-2017] geeft de gemeente een stand van zaken.

De winkelstrip e.o.
waar omwonenden
vaak overlast ervaren.

.......................................................
foto © funda 

 De Churchilllaan [‘winkelstrip’] is het meest problematisch en het toezicht het minst succesvol. Er volgen daarom onorthodoxe [..] maatregelen. Tenminste, zo heeft dat op 3 april  j.l. burgemeester Ton Rombouts de raad toegezegd. De ‘Lokale Driehoek’ [gemeente, politie en Justitie]  hebben daarmee ingestemd. Doel is de leefbaarheid te verbeteren en de overlast terug te dringen..Het gaat om de plaatsing van camera's en extra verlichting.

De gemeente vermoed ondermeer criminele activiteiten, intimidaties, vernieling en inbraak,  vermoedens van onderhuur en illegale bewoning en geluidsoverlast van de horeca.

Ook de Oude Vlijmenseweg en het Wielsem/Hambaken zijn in beeld. Rond het Wielsem is sprake van een vermindering van overlast mede dankzij losse activiteiten en  het openen tijdens de Ramadan van de BBS .Dat gebeurde ism Hambaken Gym en de BBS. Via PowerUp073 wordt meer vorm gegeven aan het jongerenwerk in de buurt, staat in het bericht aan de gemeenteraad [dd. 01062017] te lezen.

De politie /gemeente herkennen  zich niet in de overlast die er zou zijn aan de Oude Vlijmenseweg e.o. Er zijn ook –officieel- geen meldingen gedaan. Vanuit de  omgeving van de‘winkelstrip’ was er wel geklaagd over overlast door de horeca. Ook had omwonenden last van uit de stad terugkerende, herrie makende jongeren op de fiets op de route West II naar Engelen.