Themabijeenkomsten over de Spoorzone

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-11-2017 | Gewijzigd op: 29-11-2017

 

Paleiskwartier.
Rechts [witte flats] Belvedère
in ontwikkeling. Links
onderaan [bruinig] Het
Hof dat pas is gerealiseerd. 

......................................................
 

De Kop van 't Zand waarop nog 
uiteenlopende bestemmingen
voorkomen, zoals bedrijven, leeg staande panden,
woningen en een cultuurcentrum.

foto © kop van 't Zandsite
Paleiskwartier en spooremplacement.

foto © paul kriele, 15 maart 2017.
 

De gemeente houdt op woensdag 29 november en donderdag 7 en maandag 11 december 2017 een thema-avond over de toekomst van de Spoorzone. Doel is te peilen wat de burgers daarover te zeggen hebben. Het is een nogal gevarieerd gebied van onderwijs, wonen, zorg en werken. Daar kunnen  nieuwe ontwikkelingen op gebied van vervoer, milieu en wonen worden toegepast. Daar heeft de gemeente uiteraard zelf ook ideeën over.  
Denk eens aan het milieu : verlichting  thuis en in het openbaar gebied, energiezuinig vervoer en  bedrijven die hun warmte opslaan tbv de woningen die dat ’s avonds  weer kunnen gebruiken. Of overlast van verkeer en van bedrijven. Hoe dat in te perken ? Na een inleiding volgt er in groepen discussies over de plannen en ideeën. 

Bericht Voorrang met Rijkssubsidie voor Spoorzone dd. 4 september 2009.
De ontwikkeling van de spoorzone krijgt voorrang dankzij een miljardenimpuls van 't Rijk.
De Rijkssubsidie gaat op voor tientallen bouwprojecten in ’t land. Hierdoor kan ook in Den Bosch de spoorzone sneller worden uitgevoerd. Het gaat landelijk om 58 projecten waarvoor in totaal 2,65 miljard euro wordt uitgetrokken.
De themabijeenkomsten zijn  in het voormalige Expeditieknooppunt [EKP] aan de Parallelweg om  19.15 uur

-Rechts:  De ondertekening van de aankoop door de gemeente van het Koudijscomplex tbv de ontwikkeling van 't Zand, in 2007.
Vlnr: Co de Heus,  Kees de Heus, minister Jacqueline Kramer, wethouder Geert Snijders en Koen de Heus.

foto © paul kriele, 30 juni 2008

.Rechts: Zicht op de ontikkeling van het  Paleiskwartier, waar nog een 70 m hoge toren is voorzien en Het Hof net is gerealeeerd en op de Zuidkop Belved
ère in aanbouw gaat. Rechts de Ponte Palazzo over  het spoor gebouwd. . 

foto © paulkriele, 15 april 2017.

 
 

De gemeente wil om diverse reden de spoorzone –het gebied tussen Willemspoort en Orthen - verder ontwikkelen. Die ontwikkeling komt diverse aspecten ten goede:
de ambachtelijke bedrijvigheid en cultuur [Kop van’t Zand met de aankoop van De Heus],
het wonen met de herstructurering van Boschveld en de afronding van het Paleiskwartier en de aanleg van een zorgpark en woonwijk tussen het KW1-Colleg en het Jeroen Boschziekenhuis .
Ook is er nog een [openbaar] vervoersaspect met de aanleg van een spoorbrug en flyover over en nabij de Dieze en de bouw van de Ponte Palazzo die het Paleiskwarier/West met de binnenstad verbindt.
Ook rekent de gemeente de ombouw van de Brabanthallen [oudste deel] tot congrescentrum tot ’de spoorzone’.

Terug naar boven