Hoogtepunten jaarprogramma 700 jaar Zwanenbroeders

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-01-2018 | Gewijzigd op: 10-04-2018
De regerend proost LamanTrip [*1946] gaf dinsdagmiddag 16 januari 2018 in het Zwanenbroedershuis een toelichting op het jubileumprogramma rond 700 jaar Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, kortweg De Zwanenbroeders. Hoogtepunten zijn de expositie in Het Noordbrabants Museum met topstukken uit de collectie, zowel van het museum [dat ook voor een groot deel op Den Bosch gericht is] en uit de collectie van de  Zwanenbroeders [de tien handgeschreven en getekende koorboeken uit de 15e eeuw en de twee altaarkasten van Adriaen van Wesel, ook uit de tijd van Jeroen Bosch.

Programma hoogtepunten zijn: De oecumenisch diensten op vrijdag 16 februari 2018 in de St. Jan met koning Willem Alexander en het concert, door Laman Trip een muzikaal evenement op 23 september 2018. In ook weer de Sint Jan ullenmet drie koren [de Schola Cantorum,de Capella Praetensis en het Vrouwenkoor Vocaal Talent Nederland] optreden. Nieuw is dat de schakelklas van het KW1-College in dat concert meezingt met het Vrouwenkoor.


De 72-jarige regerend proost
Diederik Laman Trip die een inkijk
gaf in het jubileumprogramma  700
jaar Zwanenbroeders 1418-2018.

foto © paul kriele, 16 januari 2018.
............................................................................

Modernisering

De Broederschap niet de aller oudste in Europa, maar wel de enige oecumenische, ondergaat dit jaar een interne verjonging. Niet alleen de regerend proost Diederik Laman Trip treedt af  vanwege het bereiken van de 72-jarige leeftijd, ook  wordt hij -in plaats van proost- honorair proost,  wat hem de functie van medevergaderlid ontneemt. Laman Trip blijft adviseur. 

De Broederschap telt twee maal 18 proosten: 18 rooms-katholieken en 18 uit Reformatorische kring. Zij zijn degenen die aan de vergaderingen in de vergaderzaal [voorzijde van het Zwanenbroedershuis deelnemen.

Laman Trip tipte onder meer nog aan dat de Broederschap publiekelijk en in haar taken [onder meer armenzorg en behoud Cultureel Erfgoed en tradities] bescheiden en terughoudend blijft. 'Maar er zijn wel de luiken open gezet', sprak de regerend proost. 'Dat is erg succesvol en zal ook worden gecontinueerd. Aan de viering van  dit jubileum is bijna twee jaar voorwerk verricht', aldus de bijna 72-jarige proost. 
'Zeven eeuwen viert de  Broederschap zonder onderbreking elk jaar de Broederschapsmaaltijd, ook wel de Zwanenmaaltijd  genoemd. Dat vormde feitelijk de inspiratie voor deze expositie, sprak,' Joris  Weterings conservator van Het Noord Brabants Museum. Een langgerekt tafel staat dan ook centraal bij de opstelling van de expositie in de oude vleugel van het museum. Het symbool van zeven eeuwen Zwanenmaaltijd. 

-Hierboven: vlnr:  Zwanenbroeder Roderick
van de Mortel [burgemeester van Vught], commissievoorzitter van de expositie '700 jaar Zwanenebroeders' Frank Heerkens Thijssen,
Gus van der Feltz die rond het jubileum de communicatie verricht,
vooraan Frans Joseph Rouppe van de Voort griffier bij de Zwanenbroeders en net zichtbaar de conservator
van Het Noordbrabants Museum Joris Weterings.

-Rechts boven:  Regerend proost Diedeirk LamanTrip
en Zwanenbroeder Roderick van de Mortel, die zeven jaar procurator [gebouwen beheerder] is geweest.

-Rechts: De achterzaal, waar
de lezingen en diners worden gehouden.


foto's  © paul kriele, 16 januari 2018.
 

Ook zal dit jaar nog een documentaire over de Broederschap uitkomen. Deze film '700 jaar Broederschap' wordt gemaakt met René Bastiaansen [Rijksarchief in Citadel] en  Marjolein van Poppel. 

Doordat Laman Trip en vier andere proosten, vanwege anciëniteit af moeten treden, kan er door verjonging een nieuwe wind gaan waaien. Laman Trip noemt dat 'een intensievere actie'.

 
Wapens van nieuw ingeschreven leden. Detail van de foto links met de
inschrijving van 'Hieronimus 
Aquens [van Aken]alias  Bosch een vermaard schilder'.

 

B
Kunstschatten van de Zwanenbroeders

-Boven: Fragment van het altaarstuk van Adriaen van Wesel. Visioevan keizer Augustus en de sybille van Tilbur.

-Rechts boven:. Fragment uit het nieuwe reglement [na de Reformatie] gedateerd 27 februari 1642.met de veertien nieuwe protestantse leden. 

-Rechts: kazuifel, van het Schlosser Ormat geschonken aan de Broederschap rond 1475.


foto's © Het Noordbrabants Museum/Michiel Elsevier Stokmans.

De buiten echtelijke dochter van
Philips IIdie in het Geertruiklooster verbleef.

..................................................................................
 Getekende koorboeken van 
de Zwanenbroeders met Maria-afbeeldingen
 

De zaal met koninklijke
portretten van
leden van de Zwanenbroeders
vlnr Willem van Oranje,
toenmalig koningin,
later prinses Juliana
en koning Willem Alexander.


..................................................... 


Bericht van 11 januari 2018 Bezoek Willem Alexander aan 7 eeuwen Zwanenbroeders

Op vrijdag 16 februari 2018 zal koning Willem Alxander de Ilustre Lieve Vrouwe Broederschap met een bezoek vereren Dat komt vanwege het 700- jarig bestaan van de Zwanenbroeders.
De koning zal eerst een oedumenische dienst rondom 700 jaar Zwanenbroeders bijwonen in de Sint Jan en vervolgens de opening verrichten van een jubileumexpostie in Het Noordbrabants Museum en afsluitend zit de koning aan aan een diner met de leden van de Broederschap en hun partners. Daar is de regerend proost Diederik Laman-Trip de gastheer. 

De koning opent dan bij deze gelegenheid te houden expositie 'Geloven in vriendschap 700 jaar Zwanenbroeders in 's-Hertogenbosch' in Het Noordbrabans Museum. Met dit bezoek wordt  officieel en koninklijk het jubileumjaar van de Zwanenbroeders, waar ook Alexander lid van is, evenals zijn moeder Beatrix en wijlen zijn grootmoeder prinses Juliana geopend.


Hoe het jubileumprogramma '700 jaar Zwanenbroeders 2018' er uit zal zien .. Over die planning valt dinsdag 16 januari 2018, na intern beraad,de beslissing.
De expositie in Het Noordbrabant M useum  omvat eeuwen oude kunstschatten van de Zwanenbroeders met bijv.oude kazuifels, laflaatbrieven op perkament, tinnen bekers [ook die van Willem vanOranje] en  zilveren schenkkannen en kostbare serviezen en couverts. Maar ook een tiental handgeschreven zangboeken behoren tot de collectie. 

Koning Willem Alexander is
vrijdagmiddag 16 februari in Den Bosch
........................
  Het Zwanenbroedershuis
in de Hinthamestraat.
..........................................................................


Terug naar boven