Bezoek Koning Willem Alexander aan St.Jan & Het Noordbrabants museum

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-02-2018 | Gewijzigd op: 17-02-2018
Koning Willem Alexander bracht vrijdagmiddag 16 februari 2018 een bezoek aan de St.Jan en Het Noordbrabants Museum in het kader van 700 jaar Illustre Lieve Vrouwe Broederschap.
In de St.Jan werd een besloten gebedssdienst gehouden waar bisschop Gerard de Korte en de regerend proost van de Zwanenbroeders Diederik Laman Trip de koning verwelkomde en ere-broeder, tevens pastor Van der Ven voor ging in deze oecumenische dienst.
Aansluitend spraken ook de dominees drs.H.Leegte en  Erica Scheenstra een welkom en een gebed uit.
Hierna lichtte museumdirecteur Charles de Mooij de tentoonstelling 'Geloven in Vriendschap';  die in Het Noordbrabants Museum wordt gehouden toe.   


-Links: Bisschop Gerard de Korte maakte zich al druk : "Waar blijft de koning,' zei hij. Links plebaan Geert-Jan van Rossum en ds Erica Scheenstra.
- Onder Begroeting van de koning met burgemeester Jack Mikkers en Commissaris der Koning Wim van deDonk en de kamerheer van de koning Paul Rüp
p.

-Hieronder De koning gaat begeleid door de Bossche en Brabantse functionarissen vanaf de aankomst bij de Muzerije naar het Noorderportaal van de St.Jan. 
Onder hen de regerend proost der Zwanenboeders jonkheer Diederik Laman Trip [met ambtsketen]
en toeziend proost  mr. Sassen en ook
met ambtsketen burgemeester Jack Mikkers.


foto's © henk van esch en toine janssen, 16 februari 2018. 
   
 


 
 .............

Tweede deel van het bezoek van koning Willem Alexander

   

-Boven: 
 Hier verlaat de koning
de St.Jan via  het Zuiderportaal om in een
hofauto naar het museum in de Verwersstraat te gaan
.

-Rechts en rechts onder: Aankomst van bisschop Gerard de Korte [l.] en dominee Erica Scheenstra [rechts naast de bisschop].  
En de binnenkomst  van de koning op het plein van Het Noordbrabants Museum in de Verwersstraat.

-Onder: Koning Willem Alexander begroet 
de
jeugd 
en rechts onder museumdirecteur Charles
de Mooij. Links  de regerend proost Diederik
Laman Trip.Op de achtergrond de Koninklijke Harmonie.


foto's © toine janssen en henk van esch, 16 februari 2018.
 
 
   

   
Koning Willem Alexander 
met mr. Ferdinand  Sassen 
toeziend proost van de Zwanenbroeders. 

Koning Willem Alexander 
samen met museumdirecteur Charles de Mooij.
 
foto's © toine janssen, 16 februari 2018.

Koning Willem Alexander ontvangt van
musuemdirecteur Charles de Mooij
de catalogus van'Geloven in Vriendschap'.
Rechts Regerend proost Diderik  Laman Trip. 
Uitleg door een Zwanenbroeder mr. H. Heerkens
Thijssen bij  de Dalmatiek [kazuifel] van Schlosser.

foto © marc bolsius, 16 februari 2018.

Koning Willem Alexander bekijkt de collectie van de Zwanenbroeders Hier enkele tinnen wijnbekers.
Links conservator drs.
Westerink en rechts
Zwanenbroeder mr. Heekens Thijssen.

...........................................................
foto © het noordbrabants museum, 16 februari 2018.

Vertrek Koning Willem Alexander om even over 18.00 uur na een 'na -ontvangst' in het museum.

Vertrek van de koning uit Het Noordbrabants
Museum met Commissaris der Koning Wim
van de Donk [2e v.l.] burgemeester Jack Mikkers [m.]
en rechts kamerheer Paul R
üpp.

foto © henk van esch, 16 februari 2018.
...........................................................................................


Zie ook het artikel 'Hoogtepunten van 700 jaar Illustre Lieve Vrouwe Broederschap dd. 16 januari 2018 >> Zwanenbroeders

Terug naar boven