Wethouder Huib van Olden neemt twee nevenfuncties aan

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-12-2017 | Gewijzigd op: 21-12-2017
Wethouder Huib vanOlden meldt in een bried [dd.21 december 2017] aan de gemeenteraad dat hij voornemens is bestuurslid te worden van de raad van Advies van PSO Nederland. Dat is de Prestatieladder Socialer Ondernemen dat tot doel heeft mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie werkgelegenheid te leveren ihkv sociaal en inclusief ondernemen.

Wethouder Huib van Olden.

foto © paul kriele, 20 januari 2015.
....................................................................................
 

Tevens treedt Van Olden toe  tot het bestuur van de European Federation of Fortified Sites [EFFORTS]. Dat is de Europese Organisatie voor militair Erfgoed. Doel van EFFORTS is kennis en ervaring uit te wisselen op gebied van ommuurde steden en militaire verdedigingslinies.
Voor Den Bosch vkan dat an belang zijn in relatie tot de vestingwerken en de Linie 1629.

In beide bestuursfuncties is geen sprake van een vergoeding voor de te verrichten werkzaamheden.

Van Olden die in 2004 overstapte van de advocatuur [Utrecht] naar het wethouderschap, is. naast burgemeester Mikkers de enige van de wethouders die bijbanen heeft .Naast de hierboven genoemde zijn dat er elf stuks, waaronder: lid van de Raad van Advies van het Gymnasium Beekvliet in St.Michielsgestel, secretaris bij de voormalige Katholieke Spaarbank en lid van het College van Arbeidszaken en bestuurslid bij TechXperience.