Antwoord gemeente op vragen PVV 'belemmering door uitvaartstoet'

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-12-2018 | Gewijzigd op: 20-12-2018
De PVV heeft nav haar vragen [brief dd.14-12-2018] van de gemeente antwoord [brief dd.18-12-2018] gekregen dat de stadstoezichthouder tactvol en in overleg met de uitvaartleider heeft gehandeld.  Er waren vragen gesteld dat de uitvaartstoet belemmerend heeft gewerkt op bij de Kentering geparkeerd staande auto's. met name die van een gehandicapte. Omstanders dachten er blijkbaar anders over en zetten hun mening op social media. Maar de eerste klager heeft zijn bericht er kort erna van verwijderd en nam afstand van alle er op volgende berichtgeving. 

De gemeenten meldt: Op grond van een melding dat parkeerplaatsen bij de Kentering onbereikbaar waren, waaronder de gehandicaptenparkeerplaatsen, is een handhaver ter plaatse gegaan om de situatie te beoordelen. Ter plaatse heeft de handhaver met de uitvaartleider gesproken, die haar geïnformeerd heeft over de situatie en gemaakte afspraken. Vanzelfsprekend is door de handhaver geen verdere actie ondernomen. Door de uitvaartverzorger is bevestigd dat dit in goed overleg is gebeurd. Kennelijk hebben omstanders het optreden van de handhaver anders opgevat en hebben hun opvattingen over de situatie via de social media verspreid. Overigens heeft de persoon die als eerste een bericht via social media verspreidde, al snel daarna zijn berichten ingetrokken en heeft deze afstand genomen van alle vervolgberichten van derden. Hij heeft een oproep aan anderen gedaan om hun berichten te verwijderen.

Wel willen wij nog het volgende kwijt. Onze handhavers werken professioneel en onafhankelijk; zij worden getraind in het omgaan met verschillende situaties. Daarbij zijn incidenten nooit te voorkomen. Maar we moeten niet uit het oog verliezen dat onze medewerkers staan voor de publieke zaak en het door de raad en het college vastgestelde beleid loyaal uitvoeren. Daarbij gaan zij vervelende of riskante situaties niet uit de weg.