Intimiderende vragen van PVV-er Van Hattem over situatie Boschveld

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-06-2019 | Gewijzigd op: 11-06-2019
Het College van B&W reageert afhoudend op suggestieve vragen van PVV ivm intimidaties in Boschveld.
De fractie van de PVV heeft aan B&W vragen gesteld [ex.art. 71 RvO dd.28052019] naar aanleiding van enkele incidenten rondom een Syrisch gezin. De vragen zijn suggestief en intimiderend in de richting van een bepaalde partij en bevolkingsgroep en jegens een minderheid, er worden kwalificaties gebruikt en de PVV komt nog eens terug op een eerdere pesterij in de wijk. Ook stelt de PVV bij monde van raadslid Alexander van Hattem dat de aanpak in Boschveld zou hebben gefaald, terwijl de veiligheidsmonitor de index aangeeft dat in Boschveld een gemiddelde veiligheidssituatie toont.
Voor B&W reden afhoudend, tactvol, en op suggestieve vragen, ontwijkend in te gaan.