B&W antwoordt tactisch op vragen PVV over stadschroniqueur

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-06-2020 | Gewijzigd op: 04-06-2020
Stadschroniqueur Eric Alink krijgt van de gemeente alle vrijheid
om als journalist verhalen te schrijven over personen en situaties in de stad.


foto © paul kriele,  6 maart  2020

Op vragen van de PVV  [brief dd. 07052020] over de, volgens haar! !,  nogal anti-democratische teksten van stadschroniqueur Eric Alink antwoordt B&W dat deze persoon vanwege zijn redactionele kwaliteiten is aangesteld en verslag doet van de gemeente aan de hand van verhalen over personen en locaties. Die bijdragen zijn een doorlopende mozaïek van de stad. Een stadschroniqueur behoort onafhankelijk te zijn naar onderwerp, stijl en toon. Hij is vrij zijn mening te geven en daarbij mens, maatschappij en overheid de maat durft te nemen, zo is samengevat de inhoud van de brief van de gemeente [dd.02062002] aan Alxander van Hattem raadslid van de PVV.
Daarbij ontvangt de stadschroniquer een vergoeding van € 400 per kroniek. Voor de uitoefening van zijn functie van stadschroniqueur  is jaarlijks een subsidie van € 8.000 begroot, een bedrag  dat door de gemeenteraad werd vastgesteld.