Zuiderschans: Kagie presenteert concept-Verkiezingsprogramma Leefbaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-01-2018 | Gewijzigd op: 29-01-2018

De uit Bosch Belang getreden wethouder Paul Kagie presenteerde zaterdagmiddag 27 januari 2018 in Zuiderschans het concept-Verkiezingsprogramma  en de kandidaat-ledenlijst van –weer een zelfstandig - Leefbaar ’s-Hertogenbosch. 

In een enthousiasmerende voordacht, zoals men dat van Kagie gewend is, gaf de lijstaanvoerder een toelichting op het programma.Daarin benadrukte Kagie dat de lokale partijen het verschil maken met waar de landelijke in hun programma voor staan.

.......
-Boven:Lijsttrekker
van Leefbaar 's-HertogenboschPaul Kagie.
.....................................................................................Kagie die zich een ‘nuttigheidsliberaal’ noemt, zei ondermeer dat de lokale overheid heel scherp moet letten waar ze wel of niet voor staat. 

-Kagie noemde als onderwerpen die typisch een gemeentetaak zijn: naast veiligheid in wijken en buurten, de zorg [streven naar doelmatigheid door bijv. in elke wijk één centrale zorgtoegang te maken].
-Kritische balans in de binnenstad bewaken!
-Het aspect Verkeer: 'Letten op de bereikbaarheid [ook voor fietsers] van de binnenstad en te waken dat straten niet dicht slibben.
-Wat het uitgaan betreft  de  wildgroei van de ‘platte’ horeca’ tegengaan. Winkelstraten als de Verwerstraat, Kerkstraat en de Vughterstraat  behouden.
-Aangaande  de woningbouw:  "tiny houses" bouwen bijv. op De Saren om de doorstroming van senioren vanuit eensgezinswoningen in Maaspoort te bevorderen.


-Ook markant was wat Kagie zei over het bestuur en de politiek: deze twee dichter bij elkaar brengen. Waarmee Kagie onder meer bedoelt: het is buiten het stadhuis en stadskantoor te doen de samenleving leidend maken door buurt-, en wijkinitiatieven meer te volgen.

-In dezelfde lijn is een van zijn voornemens de politiek en het bestuur dichter bij elkaar te brengen.  Bijvoorbeeld door medewerkers van de gemeente een halfjaar te laten werken bij woningbouwcorporaties en zorginstellingen en andersom!  

-Kagie gaf aan het slot van zijn concept partijpresentatie  zichzelf een compliment.  ‘Op  de vastgestelde kandidatenlijst staan enkele tientallen sleutelfiguren uit de Bossche samenleving. Deze mannen en vrouwen zijn de vaandeldragers van de wijken en buurten’ en tal van maatschappelijke initiatieven. Onder hen Berry

Pigmans één van de trekkers van de wijkbus Engelen&Bokhoven, Henk Engel van Gastvrij' s-Hertogenbosch, Wil Paanakker (mede) initiatiefnemer ouderen ontmoetingsruimte Zuiderschans, Fia de Vos voorzitter Zomerschool, Dries Kemme initiatiefnemer Ouderen ontmoetingsruimte De Slagen.  

De aanwezigen werden verzocht eerst
een aanwezigheidslijst te tekenen.
Links Henk Engel van De Blauwe
Engelen, die een  van de lijstduwers
is geworden. Rechts Ine van Gaalen.
foto's © paul kriele, 27 januari 2018.
 Er zijn nog twee stappen te zetten om de partij te doen registeren. Dat gebeurt de komende week met een ‘Ondersteuningsverklaring’. Op 17  februari 2018  zal Leefbaar ’s-Hertogenbosch haar campagne beginnen met het uitreiken van het verkiezingsprogramma. ‘Deze middag was slechts een kick-off’, aldus Kagie die op de zitting ondersteuning kreeg van onder andere zijn zoon Thomas [ook partijlid] en dochters.

Het bestuur van Leefbaar ’s-Hertogenbosch bestaat uit  voorzitter Ben van Herpen, secretaris Tony Ernst en penningmeester Ine van Gaalen. 

Bekende Bosschenaren als lijstduwers
Lijstduwers: Naast huisarts Harry Damen en de oud-Kringvoorzitters Joop Thissen en Nort Lammers, staat Henk Engel van Gastvrij 's -Hetogenbosch onderaan op de lijst. Engel, ook van de stichting Buddy Hulp, schaart zich achter Kagie omdat deze als wethouder niet alleen fysiek aanwezig is in de wijken, maar hij zich ook daadwerkelijk inzet voor de sociale cohesie in wijken en buurten. Dat is nog eens te zien in diens actiepunten, onder meer he topzetten van zorgwijkteams, het aanstellen van een wijkconciërge en van jeugdhulpverleners op scholen.

Het moet gezegd worden dat de tamelijk jong ogende  PvdA-verkiezingslijst met haar partij politiek programma zich de evenknie toont van Leefbaar 's-Hertogenbosch!

Terug naar boven