Heropening Zwanenbroedershuis met ballonnen en inzegening

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-09-2014 | Gewijzigd op: 21-03-2021


Het wapen van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap van Den Bosch met de naam in het latijn er onder:
Confraternitas Beatae Marie Virginis Sylvae Ducis.
Vrijdagmiddag 26 september 2014 werd onder grote belangstelling van leden van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, kortweg de Zwanenbroeders en ook van betrokkenen bij dit eeuwen oud cultureel erfgoed, als oudste Bossche instelling [*1318], het gerenoveerde huis op Hinthamerstraat 94 door burgemeester Ton Rombouts heropend.

Dat gebeurde na het oplaten van 50 ballonnen* door Rombouts en de regerend proost Eelco van der Aa, met een inzegening van het gebouw door de Benedictijn Paul van der Ven die daarna samen met dominee Henk Leegte een lezing [Lucas 19:1-10] sprak en –afwisselend - de wens uitspraken, dat ‘..allen de schoonheid van dit huis mogen leren waarderen en allen die hier ontvangen worden gastvriendschap mogen ondervinden en met elkaar leren delen.’

>>Voor de elementen die in het Zwanenbroedershuis volledig nieuw zijn, zoals toiletgroep, invalidentoilet, keuken en lift, zie onderaan dit artikel.

*Rondleiding
Aan de ballonnen zit een kaartje waarmee de vinder een rondleiding door het museum van de Zwanenbroeders krijgt. Het gebouw is vanaf 1 oktober 2014 open voor het publiek
 


-Boven: Spontane begroeting door de dames Sassen, van Rijckevorsel, Storm de Grave en van der Aa die voor het officiële deel aanzaten aan een high tea op de eerste verdieping. 
-Rechts boven: Welkom door de regerend proost Eelco van der Aa [l.] aan burgemeester Ton Rombouts voor het huis op Hinthamerstraat 94.
-Rechts: Tezamen lieten burgemeester en
proost 50 ballonnen op waaraan een
vrijkaartje zat voor een rondleiding door het huis. foto's © paul kriele,  26 september 2014.

Het was een bijzondere bijeenkomst met de fine de fleur van ’s-Hertogenbosch, verenigd in blijde stemming en ook in het geloof. Immers de oorspronkelijk religieuze broederschap is sedert 1629, dankzij Willem van Oranje [lid van het genootschap] oecumenisch verenigd met wisselend een katholiek of protestant als regerend proost.

Inzegening en gebed door pastor en dominee
-Boven en rechts boven: Vanaf de toegang van het Zwanenbroedershuis werd het gebouw door de benedictijn mr. Paul van der Ven ingezegend.
-Rechts: Samen met dominee Henk Leegte spraken zij een tekst uit de bijbel en zegden een wens dat '...dit een plaats van gastvrijheid en aandacht voor een rijk verleden mag zijn'.
Foto rechts boven: de man met de keten[middenin] is de regerend proos Eelco van der Aa en burgemeester, ook met een ambtsketen, staat rechts naast hem.
Op de foto rechts vlnr.: de Bendictijn mr. Paul van der Ven dominee Henk Leegte en proost honorair mr. Ferdinand Sassen,
die vanaf 15 oktober regerend proost wordt.

foto's © paul kriele, 26 september 2014.

Na de ceremoniële handelingen volgde de toespraak van burgemeester Rombouts die de Zwanenbroeders bij wijze van spreken de hemel in prees. De burgemeester memoreerde de instelling ‘als loyaal tot op het bot en zeer gedienstig’ en noemde de steun van € 15.000, die aan het Rosmalense hospice De Duinsche Hoeve is gegeven.
'De Zwanenbroeders zijn aan een transitie bezig, de luiken staan open, ze zijn klaar voor het Jeroen Boschjaar in 2016. Mijn complimenten daarvoor,' aldus Rombouts, die voortging met het Jeroen Boschjaar 2016.

'De Zwanenbroeders zijn er klaar voor. In het programma dat woensdag 1 oktober 2014 door Ad ’s Gravesande bekend wordt gemaakt, nemen De Zwanenbroeders een belangrijker rol in.
Rombouts toonde zich trots over het programma. Maar kon zich bijna niet bedwingen hoeveel Jeroen Boschwerken naar Het Noordbrabants Museum zullen komen. Dat jaar waarin we de sterfdag van Jeroen Bosch herdenken, noemen we ‘Welkom thuis, Jeroen’.
 
-Rechts: De toespraak van burgemeester Ton Rombouts met links naast hem aanstaand
regerend proost mr. Ferdinand Sassen en
rechts de regerend proost Eelco van der Aa.
-Onder de leden van de Zwanenbroeders en genodigden in de nieuw ingerichte ontvangst- bezoekerszaal.
Dat was voorheen de woning van de beheerster van het huis, laatstelijk Ine de Bresser.
-Rechts: De tuin waar door de regen de toespraak van Rombouts niet kon plaats vinden
.

 foto's © paul kriele, 26 september 2014.

Zwanenbroeders breeduit in de media
Rombouts kon het niet laten uit De Telegraaf [die schreef over de Zwanenbroedersrally] een deel van een verslag voor te lezen. Het ging om de Rollys Royce Silver Shadow, met de burgemeester als passagier. Toen die wagen voorreed bleek Rombouts’ chauffeur wethouder Huib van Olden* -compleet met pet - te zijn. ‘Dat zijn nog eens arbeidsverhoudingen,’ aldus een glunderende Rombouts.

*Wethouder Huib van Olden is overigens al 21 jaar lid van de  Zwanenbroeders.

De regerend proost Eelco van der Aa hield zijn welkomstwoord kort maar deze proost die in oktober wordt opgevolgd door Ferdinand Sassen, noemde, na een historisch overzicht gegeven te hebben, wel alle medewerkers aan dit renovatie- en vernieuwbouwproject, inclusief de sponsoren en de steunverlenende eigen leden.
Voor bouwmeester Tom van Meeuwen en bestektekenaar en ontwerper architect jhr. Diederik Six maken we een uitzondering. Evenals voor de man die al 30 jaar in het huis de klussen doet: Jozef van der Wens in dienst van aannemer Nico de Bont, waarvan Boudewijn de Bont dit project heeft begeleid.
De leden hebben 15% van de aanneemsom bijgedragen. Dat is al 5 % meer dan de 10% die ze gepland hadden!
‘Door alle giften- groot en klein- is met vereende krachten de cultureel historische band met de stad gewaarborgd,' zo besloot regerend proost Eelco van der Aa zijn toespraak.

Daarna kon men of de documentaire zien, die Marjolein van Poppel en René Bastiaansen [directeur van het rijksarchief in de Citadel] voor de Broederschap hebbe gemaakt, of men kon zich op de hoogte stellen van de nieuwigheden in het huis.

Nieuwe elementen in het Zwanenbroedershuis
Achterin rechts op de begane grond: De lift die node werd gemist. Er is ook in die zijgang een invalidentoilet aangebracht.

foto's © paul kriele, 25 september 2014.

 
Boven: de keukens op de begane grond en op de eerste etage [foto rechts boven] .
-Rechts: De nieuwe toiletgroep achter in de hal
.

foto's © paul kriele, 25 september 2014.

Bestaande zalen die beter zijn geklimatologiseerd en van moderne [ict-leidingen] zijn voorzien  De verwarming is deskundig weggewerkt achter houten panelen [Karin Vink].
De grote zaal van de Zwanenbroeders voor de jaarlijkse Zwanenmaaltijd die voortaan Broedersmaaltijd wordt genoemd. Hier worden ook de koninklijke Zwanenbroeders prinses Irene, prinses Beatrix en Willem Alexander genodigd. De vergaderzaal aan de voorzijde van het gebouw.
De gpordijne is een idee van Germaine Wijnand- van der Lande.

foto's ©   paul kriele, 25 september 2014.


Terug naar boven