Politieke Klets door Anton van Roosmalen van GroenLinks

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-02-2018 | Gewijzigd op: 05-02-2018
Politieke Excuus- Klets door Anton van Roosmalen van GroenLinks in de Knillispoort

De dag waarvan ik zeker wist dat die nooit zou komen: dat ik voor GroenLinks zou meedoen aan de Politieke Klets. En toch kwam die, gisteren.  Elk jaar komen Bossche politici vlak voor Carnaval een avond naar de Knillispoort om de spot te drijven met zichzelf en met elkaar.

Voor GroenLinks kon of wilde niemand deze keer. Aan mij de taak om dat daar (in het bosch) dan maar uit te leggen. Gelukkig ging dat goed en werd er gelachen. 
[Voor tekst winnaar Pieter-Paul Slikker zie  Slikker ]. 


 
Anton van Roosmalen van
GroenLinks in
een  politieke excuus-klets.


foto © lnills 31 januari 2018.
................................................................Goeienavond samen.

Ge ziet het goed – ik staoi hier als mijn eige  – Antoon van Rosmalen – commissielid veur GrunLinks. Nie as ’n typetje. Nou zullen d’r zijn die denken: is dieje mens niet altijd al een typetje? Nou da vein ik zellef natuurlijk nie. Ik vein m’n eige meer een ‘authentiek commissielid.` Die vanavovend hier staot om van een blaoike veur te lezen da GrunLinks deez jaor nie meedoet mee de Klets.Daar schrokken we zellef ok van.

We hebben altijd meegedaon. En prijzen gewonne. Mee Evelien van Onck En Evelien van Onck en Bart Eigeman. En Evelien van Onck en Bart Eigeman en Ruud Schouten. Mee Bart Eigeman en Ruud Schouten. Mee Ruud Schouten en Bart Eigeman. Mee Pieter de Boer En de leste jaoren mee Patrick Leenders. Die diejen Klets best aordig dee al zeggen we het zellef. Maor deesj jaor doen we nie mee

We kregen natuurlijk d’n uitnodiging. En keken mekaor aon. Onze fractieveurzitter Ufuk Kâhya is er vanaovond nie  – hij moes weer naar het buitenland. Esther de Ruiter komt ut Grooningen – die heet nie vuul met Carnaval. René Vonk veint dat ’t ‘altij om de dieren moet gaon’ en godzijgedankt zijn er geen joekels of andere hundjes in de Knillispoort. Hedde Patrick Leenders. Maor die schudde mee zijn hooft. Dit jaor nie – hij het stress. Daor is ie vor naar zijne mental coach gewist. Die zee: Jungske hoe komde gij nou aan diejen stress? Omda ik vur de partij moet kletsen!  Welke partij dan? GrunLinks Den Bosch. Ooh die echt Bossche partij? Hoezo echt Bosch? ’N kutpartij – die zetten ou op de leste plaots op de lijst vur de verkiezingen en komen dan aanzeveren of ge de Klets wil doen. Patrick werd ’t dus dit jaor ok nie ok nie.

Bleef ik zellef over. En ík durf nie. Veuls te bang da’s ze op de urste rij roepen: ou gotte, kek daor,  wè verschut. En da mijn jong dan morgen nie naar school durft. Ik ben namelijk nie leuk. Wel de leste communist binnen GrunLinks en dan wit ’t wel. Die kunnen van alles: Een staking organiseren Zingen ok – in ’n Kozakkenkoor Of nie onverdienstelik volksdansen. Maor leuk? Nie echt hé. En da is wel noddig

Oudgedienden We hebben ’t ammel  al es meegemaokt. Een raad met ellef of twaolf partijen. En ze deejen ámmel mee. Wimke Pijnenburg van de Ouderenpartij. Unne goeie mens – maar nie leuk. Of wijlen Louis Neefs van Bosch Belang zaliger. Geen kwaod woord van te zeggen – maor nie echt leuk. En ellef minuten duren dan heeeeeeeel lang Oudgedienden hier – en dan bedoelde ik Piet Lathouwers en mén eigen – die weten dé. Eerst kredde last van plaatsvervangende schaomte. Dan gade rondkijken: zit diejen Peer nie erg dicht tegen Fleur Immings aon dees jaor. Dan kommen de religieuze gedachten: Zouder een plek in de hel zijn waor zondaars eeuwig motten luisteren naor de Klets van Judith Hendrickx? En as ge da allemaol gedacht en gedaon het is ‘t nog bezig. Zoiets moette niet willen. GrunLinks nie En gullie nie.

Mikkers Van Crey en Kagie Dus dit jaor ginne Klets van GrunLinks. Gin grappen over burgemeester Mikkers die as ‘m iets nie bevalt in de raod alle fractieveurzitters voor twintig minuten nar zijn kaomer jacht. En er druk op zet. En dè werkt Na anderhaolf uur kommen ze dan naor buiten. As geslagen honden. Jef van Crey veurop. Die holt naor zijne microfon: ‘ik trek mijn handtekening terug – ik trek mijn handtekening terug. Ik hou echt van Paul Kagie.’ Geen grappen over de Kagie. As die ‘n neus had als Pinokkio – zou die neus zo de raadzaal uit groeien, achter het Stadhuis door de Riderstraat  in, en via de Mert  en de hal van het stadhuis weer terugkommen in de raadzaal.  Geen grappen over Huib van Olden. Want bij GrunLinks vinden ze den diejen de beste christen-democraat sins Jesus Christus  selleffers en daor gadde natuurlijk geen grappen over maoken. Nie over wethouder van Son – want van de politiek doojen niks as goeds. Nie over Logister – dan kan ie zellef. En nie over Hoskam – die doet dat dagelijks al veel beter zellef.

We hadden natuurlijk diejen Eigeman kunnen opbellen. Da we ammel de griep zouwen hebben vandaog. Maar zo zijn we nie bij GrunLinks.  We nemen onze verantwoordelikheid. En bovendien is dé nie heel praktisch – dan kunde drie dagen oewe kiet nie uit omda ge bang bent om diejen Eigeman op de Bossche Mert tegen te komen.

Dus daaroam sta ik hier vanaovond. Om te vertellen da GrunLinks deez jaor nie meedoet.Terug naar boven