Taalnetwerk gaat in de wijken laaggeletterden activeren in taal

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-01-2018 | Gewijzigd op: 15-01-2018
Het Bossche Taalnetwerk gaat de wijken in op zoek naar laaggeletterden. Op Laaggeletterd zijn rust een taboe. Zij die er mee kampen melden zich nauwelijks of niet om hun [geringe] taalkennis op te krikken. Daarom zet Taalnetwerk de stap  de wijkpleinen te bezoeken om via kontaktpersonen laaggeletterden te wijzen op de hulp die Taalnetwerk hen kan verlenen.
Of om bezoekers van een wijkplein te vragen deze groep attent te maken op de cursussen van Taalnetwerk. 

De hulp die Taalnetwerk kan bieden bestaat uit ondersteuning geven, of bij het [begrijpend] lezen, of bij ihet schrijven of computervaardigheden bijbrengen.
De 'wervingsactie' van Taalnetwerk wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van de gemeente, de stichting Lezen en Schrijven en vrijwilligers.