Rekenkamer: Agrifood slaat niet aan

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-06-2019 | Gewijzigd op: 01-06-2019
De Rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat de politici in de deelnemende gemeenten  in Noord-Oost Brabant niet betrokken zijn bij Agrifood Capital.   Nauwelijks iemand  weet wat Agri Food is en wat het oplevert  Dat is uit het onderzoek ‘AgriFood Capital’ in beweging' gebleken. 
De Rekenkamercommissie deed in 17  gemeenten in Noord-Oost Brabant onderzoek. Dat meldt het Brabants Dagblad die daarover door de leden Hans Kessens [Meierijstad] en Jan van den Heuvel [Boxtel] werd geïnformeerd.
Het blijkt dat het samenspel tussen onderwijs, de overheid, de organisaties en de ondernemers onvoldoende is. En de  politiek heeft geen overzicht wat Agri Food in de regio doet.
 
Op de voorlichting over  Agrifood was Brabant indertijd  door vier communicatiebureaus verdeeld.  Dat alleen al was een verdeelde aanpak die niet gewerkt heeft. Die voorlichting was te abstract en sprak niet de taal van de doelgroepen. De rekenkamercommissie zegt ter oplossing dan ook dat  Agri Food Capital beter en duidelijker moet kiezen.
Daarnaast krijgen ook de Colleges van B&W en de gemeenteraden een veeg uit de pan. De colleges moeten de gemeenteraden beter meenemen in het proces. Tot slot richt zij haar pijlen op ZLTO,   de HAS en TU Eindhoven, Zij moet meer de leiding krijgen op gebied van innovatie.
De twee onderzoekers erkennen ook, dat Agrifood intussen een stap in de goede richting heeft gezet. 'Bij nieuw beleid worden nu veel beter de gemeenteraden betrokken.'

Bericht van 7 septemebr 2018 :Agrifood erkent met verlate subsidieaanvraag vage promotie