Sortiebrug bij Citadel: niet gewenst, toch gekomen

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-08-2014 Aannemersbedrijf Damsteegt is bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van een in corten staal uitgevoerde sortieburg. Op deze plek lag eertijds [17e eeuw] een houten voetgangersbrug, die toen ook liep van de Noorderpoort van de Citadel naar het vast land aan de zijde Orthen[enseweg].
In 2009 heeft zich daar aan de Vaaltweg de roeivereniging De Hertog gevestigd. Die vereniging stelde enkele eisen voor hun doorvaarmogelijkheden, waardoor de doorvaarbreedte op 25 m en de doorvaarhoogte op 3 meter werd gesteld*.
De huidige voorzitter De Bruijne reageert, dat ‘..het bestuur er niet op zat te wachten en nu met een voldongen feit zit,’ [artikel BD. 30082014].Aannemersbedrijf Damsteegt boort steunpalen voor de sortiebrug aan de achterzijde van de Citadel.


foto's © paul kriele, 30 augustus 2014.

De politiek was verdeeld over de terugkeer van de brug. De heemkundekringen en monumentenorganisaties waren voorstander. Al met al raakte realisatie van de brug met 6 à 7 jaar vertraagd.

*Zie artikelen  Opening Sortiebrug art. dd.  20-1-2010.
artikel: De Hertog komt met bezwaren art. dd. 9-11-2009 en Reactie daarop van de politiek dd. 10-11-2009.