De Hertog komt met verzet tegen sortiebrug Citadel

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-11-2009
Het fort De Citadel had vroeger bij de Noorderpoort een uitgang met een houten brug, een sortiebrug. Herstel van die uitweg naar Orthen is alom besproken, zowel door de monumentenorganisaties als de gemeenteraad, als de roeivereniging de Hertog, aldus Knillis en de Leefbaarpartijen.
Dat er nu verzet tegen komt is erg merkwaardig.

foto © paul kriele, 18 juni 2006.
 

De fracties Leefbaar Den Bosch/Rosmalen en Stadspartij Knillis spreken in een brief aan B&W [dd. 8 november 2009] hun verbazing uit over een brief van de roeivereniging de Hertog [dd.14 oktober j.l.]. Daarin wordt gesteld, dat de aanleg van de sortiebrug [noordelijke uitgang van Citadel] een obstakel vormt voor een 25 meter vrije doorgang in de Aa.

'Vreemd',  vinden de fracties het omdat '...al vanaf 2000 over herstel van de brug wordt gesproken en de gemeenteraad de aanleg op de kortste termijn wil realiseren. De Hertog legt met haar opmerking ook een ruimtelijke claim op dat gebied bij de aanlegsteigers van de roeivereniging,' aldus de raadsfacties.

'Merkwaardig bovendien, omdat de voorzitter van de Hertog indertijd [ROB-vergadering dd. 13 februari 2008] aangaf, dat herstel van de brug en ravelijn de nieuwbouwplannen aan de Vaaltweg voor de vereniging niet in de weg staan.'
De roeivereniging is altijd erg betrokken geweest bij alle plannen rondom de Citadel en daarom is het onverteerbaar dat de Hertog tegen alle afspraken in nu zich ertegen gaat verzetten, zeggen Paul Masselink en Paul Kagie in hun brief. 
De fracties willen graag een reactie van B&W.