Nominatie Citadel voor Wereld Erfgoedlijst

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-03-2010 | Gewijzigd op: 18-03-2010
Het logo van de Stichting die de aanvraag deed. Foto uit luchtballon. waarop duidelijk het -door de kanaalaanleg [1824-1826] -afgesneden bastion is te zien.
foto © peter van gogh 18 augustus 2008.

De Stichting De Citadel, die in juni 2008 de ministers Plasterk en Verburg hebben gevraagd om de Citadel op de Werelderfgoedlijst van UNESCO te plaatsen, hebben antwoord gekregen dat een nominatie van het fort in behandeling wordt genomen.
De Citadel was oorspronkelijk een fort met vijf bastions [gebouwd in 1637], dat later in 1748 met een kazerne werd bebouwd.In 1985 werd het, na een ingrijpende verbouwing, Rijksarchief voor Noord-Brabant.
De nominatie-aanvraag is ook door de Stichting 's-Hertogenbossche Monumentenzorg [Cor Gilhaus] en de Bond Heemschut [Jan van der Eerden] ondertekend.
Verwacht wordt dat de commissie die de zaak behandelt, in de zomer van 2010 haar advies zal uitbrengen. De minister  stelt op 1 februari 2011 de nieuwe Erfgoedlijst vast.

De Citadel gezien vanaf de  Noordkant, waar -bij deze Noorderuitgang - een torengebouw staat. De houten brug -richting Orthen- keert er ooit nog eens terug.
 foto © paul kriele, 12 november 2009.
Het hoofdgebouw dat voor de restauratie tot Rijksarchief [in1985] nog vier vleugels voor de legering van militairen had.

De Citadel is als een soort toezicht [dwangburcht] uit 1637, die  na de val van de stad, door de Staatsen gebouwd werd om de roomse bevolking in de gaten te kunnen houden, vandaar  de bijnaam Papenbril.
Militair doel van deze cita =stad was ondersteuning bij de verdediging van de stad tegen de -voormalige- Spaanse overheersing en als veilig verblijf [reduit] voor die Staatse troepen bij aanvallen van buiten af. 
In de aanvraag staat verder nog dat dit complex de Tachtigjarige Oorlog en het einde van de bloeitijd van de stad [Gouden Eeuw rond 1500] verbeeldt en dat het de expansie van de Republiek weergeeft.

Terug naar boven