Nieuwe patstelling rond Citadel

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-07-2008 | Gewijzigd op: 08-08-2008
Eerst was er een fort met vijf bastions. Later -1748 -kwamen er gebouwen op dat fort te staan. Links boven de Diezebrug en onderin het 'Witte Huis' aan de Citadellaan.
foto © peter van gogh vanuit ballon, 
18 augustus 2005.
Dat het een dwangburcht is, die uitzicht, zeg toezicht hield op de stad, bevestigt de strategische en verhoogde ligging van dit fort. 
foto © gerard monté, 4 augustus 2005.

Voor het bastion rechtsboven is een heropbouw van het  ravelijn gepland, waarvan de fundering onder water ligt. De voorwerken verdwenen bij de aanleg van de Diezebrug [1939]. 
Bij de omleiding van de Zuid-Willemsvaart -na 2014 -vervalt de  -hoge-functie van die brug en wordt mogelijk vervangen. door een lager exemplaar. Rechts de kanonnen zijn er overigens -als symbool van  verdediging- meer recent op geplaatst.

---------------
De lopende tegenstellingen rond behoud en terugbrengen van de voorwerken van de Citadel bereikt een nieuwe fase.
Partijen die voor de historische waarden vechten, zoals voorop de Stichting Citadel, de Bond Heemschut, de Bossche Monumentenzorg en de Kring Vrienden hebben bij Leefbaar ‘s-Hertogenbosch/Rosmalen en Stadspartij Knillis aansluiting gekregen. De 4 eerst genoemden gaan zover dat ze de Citadel als originele dwangburcht [1637] op de wereld erfgoedlijst willen plaatsen. En stuurden daartoe een verzoek aan minister Plasterk [o.a.Cultuur].

De Aa waarlangs de roeivereniging De Hertog een kade heeft voor haar roeiboten. Aan de rechterzijde staat het clubhuis en een oude fabrieksloods De fabrieksloods van 1881die tegen de grond moet om plaats te maken voor een botenopslag.
foto's © paul kriele, 31 juli 2008.
Uitstel kort geding
Op donderdag 7 augustus 2008 was er een rechtzaak over het  al dan niet slopen van het fabriekspand. Maar de rechter wil eerst  de uitspraak in kort geding afwachten over het schorsen van de sloopvergunning die de stichting De Citadel heeft aangespannen tegen de gemeente. Die sloopvergunning is in eerder stadium wel gegund. Maar onduidelijk was de plaats van het fabriekspand in het geheel van dit procedure. De nieuw rechtzaak speelt op woensdag 13 augustus 2008.

De beslissing over sloop van het fabriekspand, dat de aanleiding vormt van de tegenstellingen en herstel van een ravelijn in de Dieze in de weg staat, ligt bij de rechter die –vandaag  donderdag 7 augsutsu 2008 - uitmaakt of sloop terecht is. Overigens was, volgens de voorzitter van De Citadel Karel Burger Dirven die sloop tijdens de vorige wethouder al vastgelegd bij de toekenning van de bouwvergunning voor die nieuwe botenhal.
De rechter kan uiteraard ook om uitstel [voor bijv. beraad] verzoeken.

historie Vaaltweg 
Tot in de jaren 50, toen het industriegebied in West tot ontwikkeling kwam, waren er slechts enkele bedrijfsterreinen, zoals langszij de kanaal met Rouppe van de Voort, de capsulefabriek van Leeuwin, de boterfabriek van Nederveen, de houthandel Appel en het slachthuis. Nabij Koudijs, en aan de Diezekade op Siberië zat o.a. Rovim en had de gemeente haar werf.
Aan de Vaaltweg waren de lompen- en oud ijzerhandelaren Huiskens, de Winter en Menco neergestreken. Daar had zich ook houthandel Van Swaaij met zijn houtopslag gevestigd. 
Op en rond de Veemarkt [1931] kwamen na de allereerste [1885] Grasso,  ook De Gruyter [1935] en  Michelin. 
Op 't Zand streken vanuit de binnenstad -vanaf 1890 - de meer nette bedrijven neer, zoals de melkfabriek, de juwelier en goudhandel van Teulings, sigarenfabrieken Willem II en Karel Azijnman en de distilleerderij van Cooijmans.
-----------------------------
de Ctitadel bij 4 eeuwen garnizoenstad

Een ansichtkaart die de functie van de Citadel na 1748 als militaire legeringsplaats kreeg. Daar waren o.a. de garnizoenscommandant ,Commando Nationale Reserve en de Geneeskundige [Keurings-]Dienst  en de Indelingsraad [keuring] gevestigd. Een onbekend deel van het fort is de Noorderpoort die in- en uitgang gaf richting Orthen. Er bestaan plannen om daar opnieuw een brug naar de Vaaltweg/Orthenseweg aan te leggen.
foto © paul kriele, 1990

De Citadelkazerne was er voor de Infanterie [Van Heutz]. Overste van het provinciala garnizoen wijlen Joep Chappin sr.  was de laatse commadant van de kazerne die in 1962 - na vier eeuwen  garnizoestad -de poorten sloot.
In 1985 werd, na een ingrijpende restauratie en renovatie door aannemer Van der Linden, de Citadel heropend als rijksarchief.

Terug naar boven