Den Bosch niet op Werelderfgoedlijst

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-11-2010 Negen gebouwen en plekken in Nederlands [+overzeese gebieden] moeten worden toegevoegd aan de Lijst Werelderfgoed van de Unesco. Dat adviseert een commissie Herziening Voorlopige Lijst Werelderfgoed * onder voorzitterschap van Joan Leemhuis-Stout aan het kabinet.
De gebouwen zijn: Bonaire Marine Park, Koninklijk Eise Eisinga Planetarium (Franeker), Maatschappij van Weldadigheid (Veenhuizen), Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Noordoostpolder, het Plantagesysteem West Curaçao, Sanatorium Zonnestraal (Hilversum), het Teylers Museum (Haarlem) en de Van Nellefabriek (Rotterdam).
* zie noot

Noch de Citadel noch de vestingwerken komen op de Werelderfgoedlijst.

foto © peter van gogh vanuit ballon, 18 augustus 2005.

De commissie kreeg 47 aanvragen voor plaatsing op de prestigieuze lijst waaronder Den Bosch [augustus 2008], waar de stichting de Citadel de Citadel voordroeg en later steun zocht bij de Gemeente die de aanvraag verbreede tot vestingwerken [..].
Negen van die aanmeldingen zijn volgens de deskundigen van uitzonderlijke en universele waarde. Ze dragen bij aan het verhaal van 'het Nederlands koninkrijk aan de rest van de wereld'.
Afgevallen zijn ook nog: de Afsluitdijk, het Binnenhof, Panorama Mesdag, de bollenstreek in Lisse en de Friese Elfsteden.

RestauratieJudastoren en stadsmuur langszij de Hekellaan.
Contiunue wordt gewerkt aan de restauratie en het in zicht brengen van de vestingwerken om de stad als vestingstad in beeld te krijgen. De gemeente - eerst afhoudend - voegde vervolgens aan de aanvraag van de stichting Citadel in augustus 2010 de vestingwerken toe om meer kans te krijgen op plaatsing. Helaas dus tevergeefs.
foto © paul kriele,  6 oktober 2010.

* Advies aan Kabinet
Het advies is vrijdag 12 november 2010 aangeboden aan staatssecretaris Halbe Zijlstra van Cultuur.

Zie ook artikel Nominatie Citadel voor Erfgoedlijst  dd. 18 maart 2010.
en artikel 8 april 2010 'Steun gemeente voor aanvraag'

Terug naar boven