Sloop loods op terrein roeivereniging De Hertog

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-10-2008 | Gewijzigd op: 24-10-2008
Links: Maandag 20 oktober 2008 is aannemers-en sloopbedrijf Barten begonnen met de sloop van de oude fabriekshal [1881] en de aangrenzende hal die eerder als moskee heeft gediend  en vroeger bij  autobusbedrijf KRAS hoorde.
Boven: het erf met de tijelijke botenhal  en steiger van roeivereniging De Hertog.

foto's © paul kriele, 23 oktober 2008

Maandag 20 oktober is sloopbedrijf Barten begonnen met de sloop van de hallen op het terrein langszijde Vaaltweg waar roeivereniging De Hertog haar onderkomen heeft. Daar stond ook een fabriekshal van 1881 die monumentale waarde zou hebben.

De rechtzaak die op 7 augustus 2008  over het al dan niet slopen van het fabriekspand speelde en die ingehaald werd door een kort geding over het schorsen van de sloopvergunning, had geen effect. De zaak werd aangespannen door de stichting De Citadel, tesamen met de Bond Heemschut en de Stichting 's-Hertogenbossche Monumentenzorg.

vestingwerken
De Stichting Citadel**, de Bond Heemschut en de Bossche Monumentenzorg n hebben samen met Leefbaar ‘s-Hertogenbosch/Rosmalen en Stadspartij Knillis gepleit voor het terugbrengen van de voorwerken van de Citadel. De eerste twee genoemden willen de Citadel als originele dwangburcht [1637] op de wereld erfgoedlijst geplaatst zien. Herstel van die voorwerken is mogelijk wanneer na de omleiding van de Zuid-Willemsvaart de Diezebrug zijn funtie verliest en door een lagere brug vervangen kan worden. De Stichting Citadel plaatst hierbij de kanttekening   zich niet achter die opzet te scharen De drie [mbo's] pleiten er wel voor de nu nog aanwezige voorwerken te herstellen, met name waar het gaat om het ravelijn en de aanleg van de sortiebrug.

**Stichting  Citadel
Over  Karel Burger Dirven, die in de bezwaarprocedures nogal prominent naar voren werd gehaald, en waarover Bastion Oranje abusievelijk berichtte, wordt nog nader berciht.