Eindelijk aanleg Sortiebrug bij Citadel

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-04-2013 | Gewijzigd op: 14-10-2014
Middenin de tekening de sortiebrug met daaronder  de Citadel en de Noordpoort.
Links loopt de Dieze en rechts staat het clubhuis van roeivereniging De Hertog.


De gemeente heeft de aanvraag voor de aanleg van de Sortiebrug op de Noordkop van de Citadel in behandeling genomen. De gemeente heeft hiervoor een half miljoen van het Europees fonds ontvangen. Waarschijnlijk volgt de actie op 'aanvraag bouw sortiebrug' op een recente brief van het CDA* en refereert de actie ook aan de brief van de Stichting Citadel  dd. 29 november 2012 zie onder ** 
-De Noordkop van de Citadel, waar vroeger een uitvalsweggetje liep richting Orthen via een sortiebrug.
-Rechts boven:  de Noordpoort van de Citadel.Ter hoogte van de toren is de Noordpoort te zien.
-Rechts: Dezelfde situatie in de Aa met links de vlonder van De Hertog en rechts de Noordpoort van de Citadel.

foto's © paul kriele, 18 april 2006 en 12 november 2009/ tekening Rijksarchief [r.] .

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, of er is heel wat water door de Dieze gestroomd, voor al eer er toestemming afkwam en de procedure is afgerond voor de aanleg van een sortiebrug.
Sortie is uitgang, of uitvalsweg, die gesitueerd is ten Noorden van de Citadel en biedt op het punt van de Noorderpoort [ zie tekening] een uitval vanuit de stad richting Orthen.

Allereerst zag de gemeente die brug niet zitten, een sortiebrug zou de doorvaart verhinderen, maar ook niet passen bij de plannen wanneer de grote Diezebrug haar functie verliest. De houten brug sluit niet aan bij de plannen om de landtong daar te herstellen. Toen kwam ook nog de roeivereniging 'De Hertog' tussenbeide. Voorzitter Tineke Nieuwenhuis zei de brug wel te zien zitten, mits .. Dat mits betekent een 25 meter brede doorvaart voor de kano’s ivm manoeuvreren.
Het ziet er na jaren nu wel naar uit dat de gemeente eindelijk de bouwvergunning verleent.
Fragment van de sortiebrug  met een grote tafel.

* brief aan College en gemeenteraad dd. 29 november 2012 van de stichting Citadel
Verheugd hebben wij kennis genomen dat de gemeente 's-Hertogenbosch in 2013 start
met de realisatie van de sortiebrug bij het Rijksmonument de Citadel.

Stichting De Citadel heeft zich de afgelopen jaren intensief ingespannen om een goede inrichting van het monumentale citadelgebied te realiseren. Dit rekening houdende met de wensen van alle gebruikers en betrokkenen. Zo is er een
bestemmingsplan opgesteld voor het gebied waarbij naast de monumentale belangen, ook andere belangen zoals recreatieve en ecologische belangen, geborgd zijn.
De stichting heeft er verder voor gezorgd dat de gehele citadel, inclusief omgrachting, nu een compleet Rijksmonument is.
In de laatste van drie aangenomen  moties [ 2007 - 2011] gaf de gemeenteraad de opdracht om de sortiebrug uiterlijk in 2013 gerealiseerd te hebben. Het is mooi dat de gemeente hiervoor een Europese subsidie heeft ontvangen van  500.000 euro en gaat starten met de bouw.....

Overigens is de Stichting De Citadel bericht dat er voor de bouw van de brug geen subiside verstrekt. Dat is ook  schriftelijke aan de Stadspartij Knillis meegedeeld.
Om de sortiebrug mogleijk te maken wordne enkel projecten geannuleerd   een droge instap voor schippers bij het Voldersgat, een gracht rondom het Kruithuis en een wandelgebied langzij de Kasterenwal.

Monumentaal ravelijn

De gemeente heeft beloofd om het aanwezige ravelijn op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. 
In die brief vraagt het CDA: 'op welke termijn..?'**  Nog een 'dwingende' brief van de Stadspartij Knillis aan het College dd. 2 april 2013 over o.a.  Wanneer de aanbesteding en wanneer start  de uitvoering? en dat soort vragen over de realisatie van de sortiebrug, welke brief eindigt met:  'Is het college bereid om het ravelijn (gedeeltelijk) zichtbaar te maken bij de aanlanding van de sortiebrug met behulp van aardwerken?'...


Terug naar boven